WEB SUNUCUMA KİMLER BAĞLI?
ASP Script ile Web sunucunuza bağlı olan kullanıcıları ve hangi sayfalarda bulunduklarını kolayca bulabiliriz.Aşağıdaki verdiğim kodlar sayesinde NT4 – Service Pack 3 yüklü ve Internet Information Server 4’e sahip bir sunucunun “execute” hakkı verilmiş bir klasöründen çalıştırdığınızda size sunucunuzdaki kullanıcıların IP adreslerini ve şu anda bulundukları sayfaları söyleyecek…Sayfayı her seferinde yenilemenize gerek yok, ASP sayfası bu işi kendisi hallediyor…<%MyServer=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")MyPath=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")MySelf="HTTP://"&MyServer&MyPath%><%Application.LockSet TempStats=Application("stats")Application.Unlock%>

Toplam Kullanıcı: <%=TempStats.Count %>

<%TempItems=TempStats.ItemsTempKeys=TempStats.KeysFor i=0 to UBOUND(TempKeys)%>

<%Next%>

Kullanıcı Bulunduğu sayfa
<%=Tempkeys(i)%> <%=TempItems(i)%>