KONFÜÇYÜS (M.Ö 551 – M.Ö 479); ünlü mü ünlü Çin filozofudur….Üstat KUNG ismiyle de bilinir.Dünya , onun düşüncelerini, Analektleri ile tanır.Bu büyük düşünürün her sözünden ince ve derin anlamlar çıkarabilirsiniz. Çin’de yaşamış, felsefesini ise sadece çin’e değil tüm dünyaya duyurmuştur.

Düşünce ve felsefesi toplumda ahlaki değerler,insan ilişkileri, siyaset ve adelet (hukuki değerler)olup daha bir çok konu ile de ilgili analektleri vardır.Mesela aşk terapistliği….Konfüçyüs’un Aşk Öğütleri…..M.Ö’nce yaşamış bir düşünür olmasına rağmengünümüzde de ismi geçen üstat’lardandır.Bir çok konuda güzel ve özlü sözleri ve felsefesi halen dikkate alınmakta…Konfüçyüs’tan özlü ve güzel sözler….Çinliler teknoloji v.s…her konuya el attıkları gibifilozoflarıyla da meşhurlardır.Dünyada aynı zamanlarda yaşayan bir kaç filozofun içinde yer alır,Konfüçyüs; Buda, Thales gibi…….Öğrencisi olmak isterdim bu büyük düşünürün…Konfüçyüsçülük bakınız…Konfüçyüs’ün dünya basınında çıkan TÜM HABERLERİ.