Yıllar baz alınarak eskiden yeniye sıralı yaş ortalamaları, bu ortalamaların dünya ülkelerine göre sıralamadaki yeri, Türkiye’deki ölüm sebepleri ve oranları ve bu oranların büyükten küçüğe sıralanması, bunların ortalamalarının dünya dünya ülkelerine göre sıralamasındaki yeri, kanser tiplerinin sıralaması, sağlık risk faktörleri sıralaması,

Türkiye’nin demografik özeti ve bu sıralamaların neredeyse hepsinin iyiden kötüye skalası ile renklerle gösterimini içeren zengin bir kaynak hazırlamışlar. Buradan görebilirsiniz.Ayrıca tüm dünyadaki toplam ölümlerin listesine buradan, dünya mutluluk haritası verilerine de buradan ulaşabilirsiniz.Türkiye‘nin mutluluk sıralamasında 128. sırada olması, diğer sıralardaki ülkelere bakılınca sizi, bizi, hepimizi derin manada düşündürecek gibi gözüküyor.