bilgisayarlar yeni çevresel sorunları da beraberinde getiriyor
bilgisayarlar yeni çevresel sorunları da beraberinde getiriyor

bir gün bilgisayar parçaları arabanız için yakıt olabilir. romanya ve türkiye‘deki araştırmacılar ortak bir çalışma ile bilgisayarlar için çevreyle dost ve verimli bir geri dönüşüm metodu buldular. bu metoda göre bilgisayar devre kartları; yakıt, plastik, kullanışlı tüketim malzemeleri vs… gibi ürünlerin hammaddesi olabilecek.bilgisayar teknolojilerinin hızlı yükselişi beraberinde, dünyaya, büyük çevresel problemleri de getirmiş durumda. ağır metal gibi insan sağlığını tehdit eden bileşenleri içeren bu çevreyi kirletici, atık devre kartları ile ne yapacağız? araştırmayı şekillendiren temel soru bu. üzerinde çalışılan yöntem ise bu toksik maddeleri devre kartlarından ayrıştırarak, güvenli bir geri dönüşümün yolunu bulmak.bu yeni çalışmada cornelia vasile ve çalışma arkadaşları bilgisayarlardan çıkartılarak atılan devre kartlarını topluyorlar ve bu kartları yüksek sıcaklıklarda, çözücülerle ve kimyasal filitre yöntemleri ile farklı işlemlere tabi tutuyorlar. bu işlem sonucunda toksik maddelerin neredeyse tamamı atıklardan uzaklaştırılmış oluyor ve bunun sonucunda da yakıt veya hammadde olarak güvenle kullanılabilecek nitelikte yağa benzer değişik tüketim malzemeleri ortaya çıkıyor.

termal bozundurma ve çözme prosesinin şematik gösterimi
termal bozundurma ve çözme prosesinin şematik gösterimi*

türkiye’den araştırmaya katkı koyanlar ise ege üniversitesi, fen fakültesi, kimya bölümü, organik kimya anabilimdalı‘ndan prof. jale yanık ve aynı anabilim dalında görev yapan öğretim görevlisi dr. tamer karayıldırım. çalışmaya diğer katkı koyanlar ise romanya akedemisi‘nden c. vasile, m. a. brebu, m. totolin ve h. darie.çalışmanın teknik detaylarına (american chemical society) amerikan kimya topluluğu‘nun konuyla ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz.