Öncelikle tasarım kelimesini incelersek; Tasarımbütünü ile öz türkçe olup, tasarı kökünden türeyerek tasarı-m olmuştur. Günümüzde moda olan “Dizayn” kelimesi ile eşdeğer anlamda.İngilizce de “design”, dilimizde “dizayn”…SÖZLÜK ANLAMI: “Tasavvur, tasavvur etmek eyleminden; bir nesneyi veya olguyu değiştirmek, düzeltmek, şekil ve biçim vererek zihinde canlandırmak” anlamındadır.Üretimde kullanılan anlamı: “Hammaddeleri işlenmişhale getirmek için yapılan eylemlerin ve bunlarıuygulamak için kullanılan araçların tümü.”Tasarım denildiğinde ilk akla gelen ‘ mimari ve entüstri ‘dir. Oysa tasarım hayatımızın her konusunda etkili bir yer alır. Yani tasarım her yerde olabilir.Teknolojik tasarımlar, mimari tasarımlar, endüstiriyel tasarımlar derken, sinema, radyo, televizyon, kitap, dergi, moda, takı, internet, web,ev, okul, işyeri, çevre vs..Kısaca tüm kullandığımız ürnler de ve yaşadığımız mekanlar da ve hatta doğa da bile tasarımın gücü konuşuyor…

Tasrımın doğuşu insanla başlar. Yaratıcılığın gerçek anlamı ile tasarımı ayırmak gerekir. Yaratıcılık, Tanrı’ya ait olup tasarım ise tamamen insan olgusudur…Bu olgu insan yaşantısının bir neviolmazsa olmazıdır.Tüm icatlar önce zihinde tasarlanır, sonrasındaçizimlerle sunulur ve hammadelerle işlenir. Sonuçtasomut bir olgu çıkartılır…Tasarım olgusu Psikoloji de bile kullanılır….*Çoçuk yetiştirmeyi tasarlamak gibi*Mutluluğumuzu tasarlamak gibi… *Başarılarımızı tasarlamak gibi… Kısacasıhayatımızı tasarlamak….Tasarımın gücüne dönersek; tasarım gücü insan beynine bağlı olarak türer ve gelişir.Her sektör de tasarımın gücü karşımıza çıkar. Teknolojide icatların ortaya çıkmasın da tasarım gücü gerekir. Tasarımsız bir icat düşünmek mümkün değil. Mimaride, en basit yapının bile tasarıma ihtiyacı var. Moda ve sanatın her dalındatasarım ve hatta güçlü tasarımlar gerekir….Son olarak GÜÇLÜ TASARIMLAR kazanır…….