picasso
picasso

sanat nedir? kendime bu soruyu sordum ve aklımda farklı bir çok cevap olmasına rağmet bu kadar soyut bir kavramı açıklama sorumluluğunu başkalarına vermek istedim. tdk dan başladım ve sorduğumda aldığım beş farklı cevap vardı;• Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.• Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.• Bir şey yapmada gösterilen ustalık.• Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.• zanaat.bunlarla yetinmedim. wiki’ye danışmalıydım; “Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.” dedi ve üç ana grupta terimsel olarak açıkladı;• Başat Biçim Görüşü• Neo-Wittgenstein’cı Görüş• Kurumsal Sanat Görüşübu bilgiler tam aklıma oturmadan daha farklılarını okumam gerekiyordu. biraz geçmişe yöneldim ve sordum;- nedir sanat?Kant‘a göre; sanatın kendi dışında, hiçbir amacı yoktur. Onun tek amacı kendisidir. Güzel Sanatı ancak deha yaratabilir.Hegel‘e göre de, “sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür. Sanat, insan aklının ürünüdür. Kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulmalıdır.” diyerek yaratıcılığı tanımladı sanırım.Marks‘a sormadan geçemezdim, “yaratıcı eylem, insanın ve doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır. Bu, toplumsal bir karakter taşır. Sanat, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Araştırıcı, yaratıcı, çok yönlü tümel insana ulaşma çabası içinde sanatlar gelişebilir.” dedi.B. Croce “güzelliğin yerine anlatımı öne çıkarır. Sanat, sezginin ve anlatımın birliğidir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. Doğa, sanatçının yorumu ile güzel olabilir.”

Sand Sculpting
Sand Sculpting

kumdan kaleler isminde bir yazı hazırlayacaktım aslında, bildiri içeriği ise bayatlamış tek bir link olacaktı; lakin gerçekten hoşuma gitmiş bu bildiriyi, basitce göndermeyi kendime ve bildirgeç’e yakıştıramadım. bildiriyi nasıl anlatacağımı düşünürken, kendimi sanatı sorgulayan bir yazı dizisi oluştururken buldum.
ilk yazının ilk sanat eseri; kumdan kaleler.daha fazla kaynak, biraz daha kaynak.başlığı tekrarlıyorum;- senin sanat dediğin nedir arakadaş?