Performans değerlendirme ne kadar doğru yapılabiliyor?Sorulduğunda, insan kaynakları yöneticilerinin çoğunluğu bu ekip üyeleri için bunun en önemli aygıt olduğunu üsteleyebilecek. Gerçekte, genel olarak, yöneticiler, denetçiler ve çalışanlar, ik’cıların bu düşüncelerinden nefret etmiştir ve nadiren uygulamıştır.Yöneticiler, sürecini geciktirmek için çeşitli nedenlerden ararken İnsan kaynakları uzmanları, bunları yaparken insanları bekletebiliyorlar da.Bunun nedeni, insanların yanlış nedenlerle ve yanlış bakış açısından performans değerlendirmeye tabi tutulmasıdır.

Değerlendirmeler, terfi alması, izin alması, ücret artışlarını belirlemek için kullanılır. En sık, insanları yanlış yaptıklarına odaklanmak için kullanılır.Ne yani performans değerlendirme gerçek nokta nedir? Genellikle, uygulamanın amacı:• Çalışanlarına performans geribildirim verin.• Personel eğitimi gerekir.• Belge kriterleri örgütsel ödülleri ayırabilmeli• Form personel kararları için bir temel: maaş artışları, terfi, disiplin, vb olmalı• Çalışan ve yönetici arasında örgütsel tanı ve gelişme için fırsat sağlanmalı• İletişim kolaylaşmalı• Amaç veya hedef değerlendirmeyi karşılamak için federal eşit istihdam fırsatı gereksinimleri en önemli unsurdur.Doğru seçim teknikleri ve insan kaynakları politikaları hem çalışanlara hem de takım liderlerine, gelecekte performansını artırmak için faydalı olabilmelidir.Yöneticileri, onların işlerini daha verimli hale getirmek için personelden bilgi alabilirsiniz. Performans değerlendirme, verilen geribildirim sayesinde birimleri, herkesin müdahale sorunlarını belirleyebilir ve bunları düzeltmek için adımlar atmaya çalışabilirsiniz.Performans önündeki engeller, korku ve değerlendirmeler ile ilgili dehşet belirlenmesi, suçlama konulması varsa kaldırılır.Performans değerlendirme her zaman herkes için gariptir. Yöneticiler olabildiğince objektif olmak için gayret ederken, onların doğruluğu ve her zaman belirli bir performans değerlendirmesi konusunda endişeleri vardır.Personel değerlendirirken sizin değerlendirmelerinizi etkileyebilecek faktörlerin farkında olmaları akıllıcadır.