Flash‘ın vazgeçilmezi gotoAndPlay hakkında bir şeyler öğrenelim…play(), daha önce stop() ile durdurulan timeline’ın tekrar oynatılmasını sağlar.play();
şeklinde kullanılır ve hiçbir parametresi yoktur. play() fonksiyonunu, global bir fonksiyon ya da MovieClip sınıfının bir metodu olarak kullanabilirsiniz.Global fonksiyon olarak kullandığınızda, içinde bulunduğu timeline’ı referans alacaktır. Aşağıdaki örnektede göreceğiniz gibi,MovieClip sınıfının metodu olarak kullandığınızda, belirtilen movie clip sembolün timeline’ını referans alacaktır._root.daire_mc.play();
örnekte, ana timeline üstünde bulunan daire_mc instance name referansına sahip movie clip sembolün oynatılmasını sağlanıyor.Bazen yapılacak bir kontrole göre movie clip’in bulunduğu frame’den itibaren değil de farklı bir frame’e giderek örneğin 5. ya da 10. frame’e giderek oynatılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda gotoAndPlay() kullanılır.gotoAndPlay (frame);
gotoAndPlay(), frame parametresinde belirtilen frame numarasına veya frame etiketine giderek, movie clip’in oynatılmasını sağlar. gotoAndPlay() fonksiyonunu, global fonksiyon olarak ya da MovieClip sınıfının metodu olarak kullanabilirsiniz.gotoAndPlay(), global fonksiyon olarak kullandığınızda, içinde bulunduğu timeline’ı referans alacaktır. MovieClip sınıfının metodu olarak kullandığınızda ise, belirtilen movie clip sembolün timeline’ını referans alacaktır. gotoAndPlay(), global fonksiyon olarak kullandığınızda, aşağıdaki sözdiziminde de göreceğiniz gibi,fazladan bir parametreye daha sahip olacaktır.gotoAndPlay(scene, frame);
scene parametresi opsiyonel bir parametredir ve eğer flash dökümanı birden fazla sahneden oluşuyorsa, bu parametre oldukça işinize yarayacaktır. Herhangi bir sahne içinden, başka bir sahnenin timeline’ına erişmek için kullanılan scene parametresinde; erişmek istediğiniz sahnenin adını belirtebilirsiniz.gotoAndplay(“Login” ,10);
Örnekte, gotoAndPlay() fonksiyonu ile Login sahnesinin 10. frame’ine giderek Flash movie’nin oynatılması sağlanıyor.gotoAndPlay() ile frame numarası yerine aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi frame etiketlerini de kullanabilirsiniz._root.daire_mc.gotoAndPlay(“giris”);
Bu örnekte ise, ana timeline üstünde bulunan daire_mc instance name referansına sahip movie clip sembol, kendi timeline’ında, giriş etiketine sahip frame’e giderek oynamaya devam edecektir.