Türk Dili’nin en büyük sözlüğü, yıllardır süren araştırmalar sonunda nihayet piyasaya çıktı.Ötüken Neşriyat AŞ tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük; 5 cilt, 5,774 sayfa, 246,000 kelime den oluşuyor. Göktürk, Eski Uygur, Hakaniye, Oğuz, Eski Anadolu, Osmanlı ve günümüz Türkçesi ile Anadolu, Rumeli, Kıbrıs, Kerkük Ağızlarında kullanılan sözcükleri içermekte. Yayınlanmış Türkçe sözlüklerde mevcut olan Osmanlıca kelimelrele, eski metinlerdeki arap harfleriyle yazılı türkçe kökenli kelimelerin yazılışları esas alınarak, bu kelimelerin Osmanlıca yazılışlarını, okunuşlarını ve karşılıklarını doğru şekilde vermekte. 235 sayfalık orijinal bir Osmanlıca dizin içermekte. Ayrıca her sözcüğün etimolojk kökeni, parantezler içinde belirtilmekte. Sözlük; Şeriye Sicilleri‘nden Atabetül Hakayık‘a kadar Türk Dili üzerine yazılmış 1700 eserin incelemesiyle hazırlanmış. Araştırmacı yazar Yaşar Çağbayır‘ın 38 senelik emeğinin ürünü olan bu sözlüğün sadece bilgisayara aktarılması 8 yıl sürmüş.Herkesin muhakkak edinmesi gereken bir eser. Fiyatı 250 YTL, kredi kartıyla ödeme kabul ediliyor. Eseri satın alanlar, ayrıca bütün sözlüğün mevcut olduğu dijital ortama da 2 aşamalı şifre sistemiyle erişim kazanıyorlar.Hadi abicim; hemen, hemen…(ürün broşüründen derlenmiştir)