Orman denilince aklımıza hemen okulda öğrendiklerimiz gelir. Ağaç topluluklarının bulunduğu toplu mekanlar şeklinde bir anlatımla başlıyor. Günümüzde orman bu terimin yanında , başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik sahalarda hizmet sağlayan ürünü çeşitli ve sürekli olan ayrıca canlı , dinamik bir yapının adı.En doğal kaynaklardan biridir orman . Ama diğerlerinden ayıran birçok özelliği var tabi. Üretim süresi diğer sektörlere göre daha uzun ve zahmetlidir. 20 yıldan 200 yıla kadar uzanan bir sürede yetişmekte ve verimli olmaktadır. Doğal kaynaklarımız içinde %27 oranında yer kaplar. Ülkemizde eskiden ısınma için kullanılan bu kaynak günümüzde insanların her türlü ahşap işlerinin bir numaralı hammaddesidir. Bu arada üretim çok düşük ve istifade oranımızda buna göre düşüktür. Ayrıca bu kaynağımız israflar ve bilinçsiz tüketim yönüyle tehdit altındadır. Yangınlar , halkımızın bilinçsizce ağaç kesimi,çevresel faktörler bu kaynağın heba olmasını gerektiriyor.Ormanı yakacak odun anlayışından kurtarıp katma değer haline getirilen yüksek mamuller üretilmelidir. Mobilya ve inşaat sektörünün hammaddesi olarak kullanılması gereken ormanlarımızı busahalarda kullanmalıyız. Kişi başına düşen orman hammaddesi harcamasına balkılırsa bu kaynağı nerede kullandığımız ortaya çıkmaktadır. Orman ürünleri topraktan üretilen maliyetsiz bir kaynaktır aslında. Devlet her kaynağın üretimine destek verdiği ölçüde bu kaynağımıza da hak ettiği değeri vermeli.* Gereksiz Ağaç kesiminin önüne geçilmeli,* Tarım bölgeleri ile orman alanı ayrılmalı,* Bozulan orman alanları yeniden üretime yönelik ağaçlandırılmalı,* Yangınlar ve dışardan canlılar tarafından verilen zararlar en aza indirilmeli,* Bu kaynağın kendi sahasında kullanımının önü açılmalı