Teknolojinin her geçen gün kendini yenilemesiyle, Dünyamızdaki enerji kaynakları tespit edilmiş ve değerlenmiştir. Bulunduğu yerler stratejik bölge statüsüne alınmış. Böylece Gelişmiş ülkeler kendilerine rakip olacak ülkeleri geride bırakmayı ve sömürgeciliği Başlatmışlardı.Günümüzde gelişmiş ülkelerin çoğunda enerjilerinin tamamına yakını neredeyse bu enerji kaynağından sağlanıyor. Başta Fransa, Belçika, Tayvan gibi ülkeler enerjilerinin %50 ‘si bu enerji kaynaklarından karşılanıyor.Günümüzde bu enerji kaynağına yönelen ülkelerin önü kapatılmaktadır. Çeşitli zararları olduğu gerekçe gösteren ülkelerin tamamında bu kaynak kullanılmaktadır. Bu kötüleme ve engelleme çabaları Gelişmiş olan ülkelerin elindeki imkanları gelişmekte olan ülkelerin eline geçmesini engellemek içindir. Ayrıca ispatlanmış bilgilere göre nükleer enerji sistemi diğer bütün enerji sistemleri arasında en az riskli olanıdır. Ülkemizde hammadde kaynağı ve bilim adamlarımız yeterli olduğu halde henüz bir santral yoktur.