matlab
matlab

MATLAB desktop keyboard shortcuts, such as Ctrl+S, are now customizable.In addition, many keyboard shortcuts have changed for improved consistencyacross the desktop.To customize keyboard shortcuts, use Preferences. From there, you can alsorestore previous default settings by selecting “R2009a Windows Default Set”from the “Active settings” drop-down list. For more information, see Help.Click here if you do not want to see this message again.

Matlab programını açar açmaz program bizi “Command Window” adı verilen penceresinde yukarıdaki yazı ile karşılar. “Matlab kısayollarının özelleştirilebileceğini, bunu yapmak için Preferences menüsünü kullanmamız gerektiğini, ayrıca istediğimiz zaman varsayılan ayarlara aynı yerden dönebileceğimizi ve daha fazla bilgini “Help” menüsü altında olduğunu” belirten bir uyarı olan bu yazıyı “Click here if you do not want to see this message again.” yazan yere tıklayarak kapatabiliriz.Command Window “fx” simgesi ve “>>” operatörünün yanında yanıp sönen imlecinizi gördüyseniz program kullanıma hazır demektir. “>>” simgesi programın kullanıcıdan bir veri girişi yapmasını istediğini gösterir. Bundan sonra buraya yazılacak her anlamlı ifade program tarafından işlenecek ve sonucu anında görüntülenecek bir kod olacaktır.Deneyip görelim;Şimdi buraya date (tarih) yazıp enter tuşuna basın.

>> dateans =17-Feb-2010>>

“date” ifadesi Matlab’da daha önceden bahsettiğimiz hazır bir fonksiyondur. Bu fonksiyon ifadenin çalıştırıldığı andaki tarihin ekrana yazılmasını sağlar.Yukarıda yaptığımız işlem basit bir Matlan programıdır. Matlab programları yukarıdaki gibi belli fonksiyonların çalıştırılmaları sonucu değişkenlerimizin yeni değerler alarak sayısal problemlerin çözümünü veren kodlardan oluşur. “date” fonksiyonumuzun çalıştırılması sonucu “ans” isimli değişkene o günün tarihi atandı ve ekranda görüntülendi. Aynı çekilde programa “2*3″ yazar ve Enter’a basarsanız “ans” değişkeninin 6 değerini aldığını göreceksiniz. “ans” Matlab’ın kullanıcı bir değişken ismi vermediği zaman Matlabın otomatik olarak verdiği değişken ismidir.Şimdi yukarıdaki pencereleri tek tek tanıyalım.Matlab Ana Pencereleri
Command Window(Komut Penceresi): Tam türkçe karşılığı olarak “Komut Penceresi” diyebileceğimiz bu pence bizim Matlab dilini yazdığımız ana penceredir. Matlab toolbox’ından bir uygulamayı seçtiğimizde programın uygulama fonksiyonunu bu pencereye taşıdığını görebilirsiniz. Yani Matlab programda çalıştırılan tüm ifadeleri bu pencereden okur. İlerleryen konularda bu pencereden daima “Komut Penceresi” olarak bahsedeceğiz.Workspace (Çalışma Ortamı): Matlab ile program oluşturulurken kullanılan tüm değişkenler, bunların boyutları ve değerleri bu pencere altında görüntülenir. Bu değişkenler üzerinde grafik oluşturma ve benzeri işlemler bu pencere üzerinden yapılabilir. Ayrıca bu pencere üzerindeki değişkenlere sağ tıkladığımızda değişkenler üzerinde yapabileceğiniz işlemleri görebilirsiniz.
Command History (Komut Geçmişi): Program yazarken kullandığımız tüm komutların listesi bu pencerede görüntülenebilir. Bu pencerede sadece o proje içinde çalışılan komutlar değil daha önceden yazılan komutların da listesi kullanıldığı tarihe göre listelenir. Böylece daha önce kullanılan bir komutun tekrar yazılmasına gerek kalmadan bu pencere altından komut penceresine taşınabilir.
Current Directory (Geçerli Dizin): Geçerli olan dizindeki tüm dosyaların listelendiği penceredir. Bu penceredeki dosyaların herhangi birisi seçilerek üzerinde işlem yapılabilir ve kaydedilebilir. Bir proje üzerinde çalışırken kullanılan tüm dosyaların görülebilmesini ve kolayca erişilebilmesini sağlar.Graphics Window (Grafik Penceresi)
Bu pencere grafik oluşturulması sırasında ortaya çıkar. Tüm grafik oluşturma ve düzenleme işlemlerinin yer aldığı bir penceredir. Komut penceresinde yazılan herhangi bir grafik komutu neticesinde otomatik olarak ekranda belirir. İstenildiği taktirde File menüsünde New-Figure bağlantısı tıklanarak manuel olarak da görüntülenebilir. Bu bencerenin varsayılan arkaplan veya grafik rengi değiştirilebilir. Buraya istenilen sayıda grafik çizilebilir.Matlab’ın daha ne olduğunu bilmiyorsanız buradaki yazıyı okuyabilirsiniz.Matlab’ın genel olarak yapısını ve çalışma prensiplerini anlatan bu yazımıda okumanızı tavsiye ederim.