Yeraltı kaynakları üzerinde bulunan milletin öz kaynaklarıdır. Devletlerin yapması gereken bu yeraltındaki zenginliğin çıkarılıp üzerindeki halkların istifadesine sunmaktır. Yalnız günümüzde bu durum Global güçler tarafından engellenmektedir. Kaynakları kendi tekellerine alıp , bu kaynakların bulunduğu ülke menfaatine kullanılmasını değil kendi amaçlarına hizmet etmesini sağlıyorlar.Bu amaçları doğrultusunda iç politika’ya müdahale edip adeta o ülkenin ekonomik bağımsızlığını zedelerler. Bir ülkenin yeraltı zenginliği yabancı eller tarafından çıkarılıp ,hammadde olarak yine bunlar tarafından satılıyorsa sonuç olarak milletin yeraltı zenginliği yabancı ellere aktarılıyor demektir.Çünkü bir çok ülke kendi bünyesinde çıkarılan hammadde ile üretilmiş maddeleri 100 kat daha pahalı geri almaktadır. Global güçler bu yeraltı kaynaklarının üretim ve çıkarılma haklarını satın alıp, çıkarıp işledikten sonra bu madene sahip olan ülkelere geri satmaktadır. düzen budur. Geçmişte Global güçler, yalnız hammadde için kaynağın bulunduğu ülkeye giderlerken , yeni dünya düzeninde artık hammaddeyi madenin kaynağı ile birlikte satın almış olup tekel oluşturmuşlardır.Göz önüne alınması gereken bir diğer hususta; Şu an değeri olmayan bir bölge , teknoloji sayesinde ilerleyen teknikler sayesinde değerlenebiliyor. Bir diğer ifade ile bu günün çöpü , yarının serveti olabilir. Küresel güçler tarafından dünyada yürütülen politika ile yeraltı zenginliği olan ülkeler bunların farkına varmadan onlardan alınıp tekelleşerek , üretime geçmeleri ve çıkartılmasını engelleyerek emellerine şuan için ulaşıyorlar.