31.12.2012Sayın Lark Emto,Ben az önce dağılan Kurultay’ın en yaşlı üyesiyim. Merak etmeyin, kimsenin burnu kanamadı. Bir grup şaşkın isyancı az önce onlara yaptığım açıklamaların aynısını size iletmemi istediler.Her şey dış ve iç dünyanın zaman birimiyle otuz yıl önce Milla* Şirketler Birliği’nin yeryüzünün ıssız bölgelerinde yerel zaman ağlarıyla kuşatılmış şehirler kurmasıyla başladı. ( Kinota** sabiti kısa bir süre önce bulunmuş ve kontrol edilebilir zaman alanları yaratmanın mümkün olduğu anlaşılmıştı zaten). Bu şehirlere yerleştirilen öncü birimler yazılım ve mikro işlem konusunda en yetkin donanıma sahip olanlardan seçiliyor, daha sonraki nesiller devraldıkları donanım geliştirmeyi hayatlarının birinci vazifesi olarak kabul ediyorlardı.Böylece Şirketler Birliği, normalde yüzyıllar sonra kavuşabilecekleri teknik bilgi ve ürünü birkaç yıl içerisinde elde edebiliyorlardı. Tabi öncü birimlerin ardından gelen nesiller kendi klostrufobisiyle barışık bir kültür meydana getirdiler. Hatta bu şehirlerin birer küçük kapalı devre uygarlığına dönüştüğü de söylenebilir. Dışarısı itici ve tehlikeliydi. Aslolan içerideki dünyaydı.Kubbenin altında yaşamayı kimse sorgulamadı, teşebbüs edenler yarı yolda kaldılar. Ama siz unutulmuş bir tatil hevesinin genlerinizde uyanmasıyla her şeyi mahvettiniz.(Sistemi çökertmek için basit bir elektronik ileti sistemi kullanmanız ise takdire şayan.)Çeper kalkacak, Şirketler Birliği’ne karşı hukuki olarak sorumlusunuz. Ama umarım dışarıya çıktıklarında peşinize düşecek ateşli müritlerinize verecek makul bir cevabınız vardır.***Milla * : Urdu dilinde gereğinden fazla güzel, olması gerektiğinden daha güzel.Kinota ** :Evrensel zaman fazının boyutlu yapısında hiperbolik eğriler çizilerek oluşturulan ve zamanın rölativist idesini içeren sabit.***“Hipergerçekçi bir sisteme karşı güdülebilecek tek strateji herhalde düşsel bilimler türünde bir şey, bir başka deyişle sistemin bilimkurgu türünden bir yöntemle kendine karşı kullanılması (tersine çevrilmesi) olabilir.”Jean Baudrillard