Gayri Menkul Sermaye İradı
Gayri Menkul Sermaye İradı

Kişilerin sahip olduğu ve herhangi bir gelir elde etmek amacıyla başkasının kullanımına sunduğu her türlü bina, motorlu taşıtlar, haklar v.s. ait gelirler Gelir vergisi kanunu açısından ‘Gayrimenkul Sermaye İradı’ olarak adlandırılır ve bir takvim yılı boyunca kira geliri elde eden kişinin oturmakta olduğu yerin bağlı bulunduğu yer Vergi Dairesine 01-25 Mart tarihleri arasında beyan edilir ve 2 taksitte ödenir.01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında elde edilen kira gelirinin miktarıyılın bir kısmında elde edilmiş olsa dahi 2.400.-TL yi 1.-TL. dahi geçse kira geliri elde eden kişi GMSİ Beyannamesi vermekle mükelleftir.
Kira geliri eğer döviz olarak elde ediliyorsa elde edildiği gün itibariyle T.C.Merkez bankası döviz Alış Kuru üzerinden TL. ye çevirerek elde edilen gelir hesalanır.Kira bedeli ayni olarak tahsil ediliyorsa tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre emsal kira bedeli ile paraya çevrilir.Gayri menkul eğer iş yeri olarak kiraya verildi ise kiracı Basit Usul Mükellefi olmadığı takdirde kira üzerinden vergi kesintisi yapıp bağlı oldukları Vergi Dairesine yatıracaklardır.Eğer Türkiye de yerleşmiş sayılmayan gerçek kişilerdenseniz ve yerleşmiş sayıldığınız ülkede vergi ödüyorsanız ozaman sadece Türkiye de elde ettiğiniz kira gelirinizi Türkiye de beyan edersiniz.Sadece Konut kirasından dolayı GMSİ mükellefi olan kişiler 2.400.-TL lik istisna tutarını indirdikten sonra kalan tutar üzerinden Safi irad hesaplayarak vergilendirilirler. Safi İradın saptanması için kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır.
1 Götürü gider Yöntemi2 Gerçek gider yöntemiGötürü gider yöntemini seçtiğinizde şu formülü kullanarak Vergi martrahına ulaşırsınız.
Vergiye tabi hasılat x %25 = İndirilecek Götürü GiderVergiye tabi hasılat – İndirilecek Götürü Gider=Vergi Matrahı’na ulaşılır.Götürü gider yöntemini seçtiğiniz takdirde 2 yıl boyunca Gerçek gider yöntemine geçemeyeceğinizi Unutmayın.
Gerçek Gider Yöntemini seçenler ise
(Vergiye tabi kira geliriniz x Toplam Gideriniz) / toplam kira geliriniz = iNDİRİLECEK GİDER
Bu yöntemde kullanacağınız giderlerinizin ispat edilebilir yani belgelendirilmiş olmasına dikkat etmek gereklidir.Bir konutta birden fazla kişi kira geliri elde ediyorsa istisna her kez için ayrı ayrı uygulanır.Bir mükellef birden fazla konuttan kira geliri elde ediyorsa kira gelirlerinin toplamına istisna bir kere uygulanır.

Gayri Menkul Sermaye İradı
Gayri Menkul Sermaye İradı

Büyük şehirlerde GİB birkaç yıldır büyük alışveriş merkezlerinde açtığı beyan kabul standlarında güven içinde beyannamelerinizi verebilirsiniz. Bu standlardan beyanname verebilmenin tek şartı GMSİ mükellefiyetinizin faal yani açık olmasıdır.Elde edilen kira gelirinizi kendiniz beyan etmezseniz ve idare tarafından bu durum tespit edilirse 2.400.- TL lik istisna tutarından faydalanamazsınız.Beyan edilmesi gerekli olan kira gelirinin bildirilmemesi halinde mükellef adına 2 kat I. derece Usulsüzlük cezası kesilir ve Gelir Takdir Komisyonunca takdir edilir.Kira geliri beyannamesi düzenlemekte zorlanıyorsanız Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki ‘Kira Geliri Beyanname Yardımı’ hesaplama sissteminden gerekli yardımı alabilirsiniz.

Gayri Menkul Sermaye İradı
Gayri Menkul Sermaye İradı

Beyanname veremeyecek kadar yaşlı ve hastaysanız yine Alo 189 hattından yardım isteyebilirsiniz.Unutmayın! Sizin için en karlı olan beyannamenizi zamanında vermeniz olacaktır.