Evet matruşka bebeklerini andıran bir kart sistemi, yine Kingston‘dan.