İnternet ve hukuku mantıklı bir merkezde birleştirebilmek için kurulan ‘İnternet ve Hukuk Platformu’, son günlerde artan sansür ve denetim çabalarına karşı bir bildirge yayımladı. Daha fazla detay için İnternet ve Hukuk Platformu’nun sitesini kullanabilirsiniz.

 • İnternet bir araçtır. Kullananın amacına göre sonuçlar yaratır.
 • ‘İnternet’i tek başına bir ‘potansiyel düşman’, bir ‘nifak yuvası’ olarak algılamak ve yasal düzenleme, sınırlama ve denetleme arayışına bu yaklaşımla girmek yanlıştır.
 • Dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkan olumsuz gelişmelerde ‘internet’in de kullanılması, bu olayların yarattığı zararların nedeninin ‘internet’ olduğunu göstermez. Bu tip olaylar ve eylemler internet hayata geçmeden önce de vardı, yarın bir başka iletişim ortamına geçildiğinde de, olmayacakları söylenemez.
 • İnternet ile ilintili olumsuzlukların hangilerinin yasalarla tanımlanmış ‘suç’, hangilerinin ‘zarar verici’ eylem olduğu ayrımı önemlidir.
 • ‘Suç’tan söz etmek için mutlaka yasa ile yapılmış tanımlar gereklidir. Olmayan bir suç tanımında başka yasalara kıyaslama yaparak hüküm verilemez.
 • ‘Zararlı’ her zaman ‘yasadışı’ anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla neyin zararlı olduğuna kimin karar vereceği önemlidir. AB ‘zararlı’ ile ‘yasadışı’ olanı ayırmıştır.Zararlı içeriği engellemek için, özdenetim mekanizmaları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
 • Türkiye de kendi isteğiyle bu yarışa (E-Avrupa+) katılmış, ‘E-Türkiye Eylem Planı’ projesi ile, 2003 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen bir dizi ciddi çalışmayı yapacağını belirtmiştir. Çalışmalar Başbakanlık Müsteşarlığı eşgüdümünde sürüyor.
 • ‘E-Türkiye Eylem Planı’nın dayandığı ‘E-Avrupa+’ Eylem Planı’nın 3 temel amacı vardır;
  a. Herkese daha ucuz, daha hızlı ve güvenli internet.
  b. İnsanlara ve yeteneklere yatırım.
  c. İnternet kullanımının özendirilmesi.

Kaynak:Radikal