guernika
guernika

İdeolojiler ne olsa gerek?Varoluşu bilimsel ve felsefi açıdan anlamlandırabilmek ideolojilerin gerçek yaşamdaki önemini göz ardı etmeksizin ancak onun etkisinde kalmadan tarihe, güne ve geleceğe bakmakla mümkündür. İdeolojiler gerçektir; çünkü toplumsal yaşamdaki farklı kesimlerin üretim ilişkilerindeki konumlarının ve o konumların yaşamdaki karşılıklarının bir ürünüdür. Her ideoloji, ona sahiplenen toplumsal kesimin ekonomik, politik, sosyal çıkarlarının güncel yansımasıdır. Ancak her ideoloji eksiktir; çünkü tarihe ve geleceğe bakışını gün üzerinden oluşan çıkarlar belirler. Güncel çıkarlar ise her daim değişim halindedir ve çoğunlukla insanlığın ortak çıkarlarına ve tarihsel birliğine hizmet etmezler. İdeolojiler eksiktir; çünkü sadece bir pencereden bakışın ifadesidirler. Oysa gerçek çok boyutludur ve ideolojiler çok boyutluluğu kucaklama özürlüdür. Buna rağmen gerek egemen ideoloji gerekse de egemen olamayan ideoloji gerçeğin tam da kendi dediği gibi olduğunda ve gerçeğin tüm boyutlarını kucakladığında ısrarlıdır, kendini kabul ettirmede kullandığı temel araçlardan biri ise çoğunlukla şiddettir… Gerisinivarsın isteyen kendince tamamlasın.