Emma Goldman, 27 Haziran 1869 yılında, o dönemler Rusya’nın kontrolünde olan Litvanya’da bir Yahudi ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 13 yaşındayken ailesi ile birlikte St. Petersburg’a taşındı. Kısa bir süre sonra II. Aleksander’ın öldürülmesiyle başlayan siyasi kargaşa ve baskıdan Yahudiler de etkilendi ve katliamlara maruz kaldılar. Aile bu karışık ortamda maddi sıkıntılar yaşadı ve Goldman okulu bırakmak zorunda kalarak bir fabrikada çalışmaya başladı. İlk kez devrimci düşüncelerle burada karşılaştı, ayrıca Çernişevski’nin “Ne Yapmalı?” adlı eserinden çok etkilendi ve bu ileride oluşacak olan anarşist düşüncelerinin temelini oluşturmaya başladı. 15 yaşında babasının onu evlendirme fikrine karşı çıktı ve 17 yaşında ailesinin isteği üzerine kız kardeşi Helena ile birlikte ABD’ye göç etti.

Burada da bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. 1886’da yaşanan HayMarket Olayı sonrasında dört anarşistin öldürülmesi olayından etkilenerek, anarşizmle ilgilenmeye başladı. 1887 yılında fabrika işçisi olan Jacob Kersner ile evlense de anarşist hareketler ile ilgilenmesi evliliğini kısa sürede sona erdirdi. Ailesini ve kocasını bırakarak NewYork’a gitti.Burada ABD’deki anarşist hareketin önemli figürlerinden olan Alexander Berkman ile tanıştı ve beraber yaşamaya başladı. 1892’de de Berkman ile birlikte Henry Clay Finch’e (Homestead Pennslyvania fabrikasında yapılan grevi silahlı muhafızlar yollayan kişi) suikast planları yaptılar, fakat plan başarısızlıkla sonuçlandı. Henry Clay Finch yaralanarak kurtuldu. Berkman 22 yıl hapse mahkum edildi.

“İş isteyin. Eğer iş vermezlerse, ekmek isteyin. Eğer ekmek vermezlerse, ekmeğinizi alın.” söylemi ile işçileri kışkırttığı için 1893 yılında tutuklandı ve 1 yıl tutuklu kaldı. Emma Goldman, ilerleyen yıllarda, “doğum kontrolü” hakkında bilgilendirici dökümanlar, “zorunlu askerliğe hayır” adlı kurdukları dernek ve I.Dünya Savaşına karşı olan birçok harekete katılması gibi nedenlerden dolayı bir çok kez tutuklandı.

Anarşist hareketleri nedeniyle Amerikan vatandaşlığından atılarak Rusya’ya sürgün edildi. Anarşizm ve Sosyalizm ayrılığına rağmen Rusya’da Bolşevikleri destekledi. Rusya’da tanık olduğu politik baskı, zorunlu çalışma ve bürokrasi gibi nedenlerden dolayı Bolşeviklere duyduğu yakınlığı yitirdi ve bunu “Rusya’daki Hayal Kırıklığım” adlı eserinde belirtmiştir. Sürgünde edilebileceği haberlerinin yayılması sırasında bir İngiliz maden işçisisi İngiliz vatandaşlığına geçebilmesi için evlenme teklifi etti ve bu sayede İngiltereye gitti ve İngiliz pasaportuyla da bir çok yeri görme imkanı buldu. 1928’den 1936’ya kadar Saint-Tropez’de yaşadı ve burada da “Hayatımı Yaşarken” adlı 2 ciltlik otobiyografi kitabını yayımlamıştır.1936 yılında İspanya Devrimi başlamadan kısa bir süre önce Berkman intahar eder ve 67 yaşında olmasına rağmen Emma Goldman İspanyol Devrimi’ne katılmak için İspanya’ya gider. Faşizmin Avrupa’da yükselmesine üzülse de düşüncelerinden taviz vermemiştir.Emma Goldman 14 Mayıs 1940 yılında Kanada’nın Toronto şehrinde ölmüştür. Haymarket İsyanı sonucu asılan dört anarşistin gömüldüğü yerin yakınına Chicago’da gömüldü.Kadın haklarınında savunucusu olan Goldman, cinsiyetler arası eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini ve bunu kadınların başarabileceğini vurgulamıştır.İlk olarak, kendilerini bir seks metası olarak değil, kişilik sahibi bireyler olarak değerlendirerek, ikincisi, kendi bedeni üstünde kimsenin hak iddia etmesini kabul etmeyerek; Tanrı, devlet, toplum, koca, aile vb.’nin hizmetkarı olmayı reddederek; kendi yaşamını daha basit, ancak daha derin ve zengin yaparak. Yani, tüm karmaşıklıklarıyla yaşamın anlamı ve içeriğini kavramayı deneyerek, kendini kamusal görüşün ve kamusal kınamının (dışlamanın) korkusundan kurtararak. Kadını seçim sandıkları değil, ancak anarşist devrim özgürleştirecektir; (anarşist devrim) onu Dünya’da daha önce görülmemiş bir güç, özgür erkekler ve kadınların oluşmasını sağlayacak kutsal ateşten bir güç haline getirecektir”. diyerek de kadınlara öncülük etmiştir.Tutkuyla dans ettiğinde onu eleştirmekte olan yoldaşlarına da Emma Goldman şöyle cevap verir:dans edemeyeceksem, devriminiz sizin olsun!Kızıl Emma’ya göre; (tanıtım bülteni)