Somali, 2009 yılında dünyanın en tehlikeli ülkesi seçildi. Afganistan ikinci ve istikrarsız Irak dünyanın en tehlikeli üçüncü ülkesidir.Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde polis koruması, terorizm riski ve dünya ülkelerindeki istikrar gibi suç sayılan ve risk değerlendirme grubu içinde yer alan ülkeler bir araya getirildi.Somali birçok nedenden ötürü listenin bir numarasında yer alıyor. En büyük tehlike korsanlıktır. Modern korsanlar, geçmiş yıllarda 40’ın üzerinde gemiyi kaçırdılar. Bununla birlikte ülke derin bir kaos içindedir. Savaş lordları ve askeri nitelikli gruplar, ülkede gerçek bir hükümetin olmadığı için eyaleti yönetmektedirler.Afganistan, Talibanın hala güç sahibi olduğu bölünmüş bir ülkedir. Birçok politika uzmanı, asıl gücün El Kaide teroristlerine ait olduğuna düşünmektedir.Irak’ın ise hala istikrarsız bir hükümeti vardır. Amerikalılar Irak’tan ayrılırsa, hiç kimse ne olacağını bilmemektedir.Dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinin başında olan diğer ülkeler ise, Kongo ve Sudan gibi Afrika uluslarıdır. Orta Amerika’da Meksika’nın, kuzeyindeki uyuşturucu trafiği ve suç oranının yüksek olmasından dolayı en tehlikeli bölge olduğu düşünülüyor.Dünyadaki en tehlikeli ülkelerin ortak özelliği, bu ülkelerin demokrasilerinin etkin bir şekilde işlememesi ve aynı zamanda diktatörler veya yabancı ülkeler tarafından yönetilmesidir.Dünyadaki en güvenli ülkeler Avrupada’dır. Liechtenstein veya Luxembourg gibi küçük ve zengin uluslarda suç oranına rastlanmaz.kaynak