Eğitim istendik davranışların ortaya çıkmasını sağlamak için yapılır.Geçmişte kısa süreli eğitime rağmen, eğitimin içeriğinden dolayı kalite çok yüksekti. Ve bu istendik davranışlar kısa bir zaman zarfi içinde gösterirdi kendini. Şimdi eğitim 13 seneye yükseldi ve yeni dünya görüşünün, yeni bilimsel, teknolojik düşünüşün ham beyinleri eskiye nazaran bir adım ilerde olduğundan kuşku duyulmaz.21.yüzyılda böyle bir anlayışa rağmen zekanın en aktif olduğu bir dönemde eğitim süresinin uzatılmasi eğitimin içeriğini değil, sadece ve sadece süresini ilerletir. Sonuç olarak şunu belirtmeliyimki böyle bir eğitim anlayışının beni ne kadar yaraladığı şu iki dizelerden hissedilebiliyor:Eğitimin temel taşı zihinmiş gördedilerRuh idrak istemezmiş, keşke onlar görseydiler…!!