Ali Ulvi Elöve‘nin yazdığı Gençlik Marşı‘nın ilk dizesi ve en bilinen sözü “Dağ Başını Duman Almış, Yürüyelim Arkadaşlar” e-kolay tarafından Atatürk söylemiş zannediliyor.