Curl ile veri çekmek daha önce bu yazıda ele alınmıştı. Tek bir yerden veri çekmek için bu yöntem uygun olsa da eğer birden fazla yerden veri çekmek isityorsak uygulamamızın hızlı çalışması için curl_multi fonksiyonlarını kullanmamız gerek. Bu şekilde eğer bir veri çekmek 2 sn sürüyorsa ve biz 6 yerden veri çekiyorsak toplam süre 12 sn değil 2 sn olacaktır.Örnek fonksiyon şöyle yazılabilir:function coklu_istek($veri){$curlle = array();$sonuc = array();$yer_tutucu = curl_multi_init();foreach ($veri as $id => $d) {$curlle[$id] = curl_init();$url = is_array($d) ? $d[‘url’] : $d;curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_URL, $url);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_HEADER, 0);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_USERAGENT,”Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4″);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_ENCODING, “”);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_AUTOREFERER, 1);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 10);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_TIMEOUT, 10);curl_setopt($curlle[$id], CURLOPT_MAXREDIRS, 2);curl_multi_add_handle($yer_tutucu, $curlle[$id]);}$aktif= null;do {curl_multi_exec($yer_tutucu, $aktif);} while ($aktif> 0);foreach ($curlle as $id => $c) {$sonuc[$id] = curl_multi_getcontent($c);curl_multi_remove_handle($yer_tutucu, $c);}curl_multi_close($yer_tutucu);return $sonuc;} Kısaca ne yaptığımızı açıklarsak:* Önce yer_tutucu ile bir curl_multi yaratıyoruz* Sonra veri değiskeninin array olup olmadığına bakıyoruz array ise url leri tek tek içinden alıyoruz* Her bir bağlantı için curl seçeneklerini tanımlıyoruz. (user-agent, max redirection gibi)* Bunları yer tutucuya bağlıyoruz* Sonra tum oluşturduğumuz bağlantıları çalıştırıyoruz* Sonuçları alıyoruz ve yer_tutucuları kapatıyoruz.Şimdi bu fonksiyonu bir örnekle kullanalım:$urller = array(‘http://www.asitesi.com’,http://www.bsitesi.com’,http://www.csitesi.com’);$gelen_veri=coklu_istek($urller); Php yazılımcısı değilim kuvvetli olduğum alan .Net o nedenle yazarken hata yapmış olabilirim veya gereksiz yerler olabilir.