bu yazıda size asp.net’teki fileUpload bileşeni ile resim upload ederken Neodynamic ImageDraw ile resmi istediğimiz ordan küçültüp server kısmına kaydetmeyi anlatıcam…öncelikle Neodynamic ImageDraw bileşenini bilgisayarına indirin ve projenize referans olarak ekleyin…sonra projemize bir adet fileUpload bileşeni, bir adet button , bilgi amacıyla bir label ve yüklediğimiz resmi göstermesi için bir image ekliyoruz.sonra buttonun kod kısmı ise şöyle olacak :protected void fileUpload_Click(object sender, EventArgs e){if ( fileUpload.HasFile){string dosyaIsmi = karakterIslem(fileUpload.FileName).ToLower();fileUpload.SaveAs(Server.MapPath(“resmin kaydedeileceği yol“) + dosyaIsmi);
image1.ImageUrl = “../resimler/magaza/” + dosyaIsmi;label1.Text = dosyaIsmi;Neodynamic.SDK.ImageElement yuklenenResim;yüklenenResim = Neodynamic.SDK.ImageElement.FromBinary(fileUpload.FileBytes);Neodynamic.SDK.Resize actResize = new Neodynamic.SDK.Resize();actResize.Width = 100;actResize.LockAspectRatio = Neodynamic.SDK.LockAspectRatio.WidthBased;yüklenenResim.Actions.Add(actResize);Neodynamic.SDK.ImageDraw imgDraw = new Neodynamic.SDK.ImageDraw();imgDraw.Elements.Add(yuklenenResim);imgDraw.ImageFormat = Neodynamic.SDK.ImageDrawFormat.Jpeg;imgDraw.JpegCompressionLevel = 90;string dosyaAdi = Server.MapPath(“resmin kaydedeileceği yol“) + dosyaIsmi;
imgDraw.Save(dosyaAdi);}else{label1.Text = “Lütfen Resim Seçiniz”;}}

ve karakterIslem diye bir fonksiyon oluşturuyoruz… bu fonksiyon yüklediğmiz dosyanın ismini ileride problem çıkartmayacak şekilde değiştiriyorpublic string karakterIslem(string dosyaAdi){dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“ğ”, “g”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“ş”, “s”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“ö”, “o”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“ı”, “i”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“ç”, “c”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(” “, “_”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“Ğ”, “g”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“Ş”, “s”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“Ö”, “o”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“İ”, “i”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“Ç”, “c”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“Ü”, “u”);dosyaAdi = dosyaAdi.Replace(“ü”, “u”);return dosyaAdi;}
işte bu kadar basit… afiyet olsun