Guru.com Bir projeniz var, yapacak adam arıyorsunuz, ya da yapacak adamsınız, proje arıyorsunuz. Net’te artık iş ortaklıkları ülke filan tanımıyo biliyosunuz.