Lösemili çocuk mail’i :: Biz de mi bir sahte chain-mail’leri deşifre etme merkezi kursak? Şu lösemili çocuğun 100.000 kişiye ulaşırsa 100.000$ kazanacağı mail dolaşıyor etrafta. Arkadaşlar, bir e-mail’in kaç kişiye ulaştığını bilse bilse Echelon bilir. Yok böyle bir teknoloji.