bildirgec.org

query_vars["author_name"]); if($tuser->ID == 0){ // kullanici yoksa 404 $wp_query->set_404(); status_header(404); get_template_part( 404 ); exit(); } ?>

x-daemon-hafif

8 yıl önce üye olmuş, 138 yazı yazmış. yorum yazmış.

dumur aile

x-daemon-hafif | 08 August 2002 16:32

Yetişmiş bir kızı olan bir dulla evlendim. Babam üvey kızımla evlendi. Bu şekilde babam benim DAMADIM oldu, üvey kızım da babamın karısı olması dolayısıyla ANNEM oldu.Benim karim bir oğlan çocuk doğurdu. Bu çocuk tabiatıyla BABAMIN KAYINBIRADERI ve benim üvey annemin BİRADERİ olması nedeniyle de benim DAYIM oldu.Babamın karisi da bir oğlan çocuk doğurdu.

Tabii doğan çocuk benim KARDEŞİM oldu fakat aynı zamanda kızımın oğlu olması dolayısıyla da TORUNUM oldu. Böylece, karımda annemin annesi olması dolayısıyla benim BÜYÜKANNEM oldu. Kocası ve aynı zamanda onun torunu olduğumdan, bir kimsenin büyük annesinin kocası da büyük babası olacağından dolayı, KENDI KENDIMIN BUYUK BABASI oldum