bildirgec.org

ugurcan

11 yıl önce üye olmuş, 7 yazı yazmış. 0 yorum yazmış.

World Cyber games 2002

ugurcan | 23 October 2002 00:18


World cyber games bilgisayar oyunu tutkunlarını bir araya getiren dünyanın en büyük organizasyonudur. 2000 yılından bu yana aktif olan World Cyber Games Olimpiyatları’na geçen yıl 37 ülkeden 430 finalist katılmıştı. Bu yıl ise ülke sayısı 49’a yükseldi.

WCG: Bir Oyundan Fazlası…

World Cyber Games (WCG), aynı zamanda bir ‘Dünya Kültür Festivali’ havasında gerçekleşiyor. Oyunlar boyunca onlarca ülkeden yüzlerce oyuncu bir araya gelerek hem büyük bir heyecanı hem de kültürel hoşgörüyü paylaşıyorlar. Dostluk ve Barış adına atılan bu adımın bir de ulusal yönü var: Birbirleriyle yarışan ‘gamer’lar ülkelerini temsil etme şansını elde ediyorlar.

Counter-strike öldür

ugurcan | 27 August 2001 00:32

Counter-strike öldürmez demeyin Haberde söylenene göre, Tayland’lý genç, oyun oynarken kalp yetmezliðinden öldü. Polisin yapmýþ olduðu araþtýrmada arkadaþlarý, onun tam bir oyun tiryakisi olduðunu ve Çarþamba akþamýndan, birden bire klavyesinin üzerine düþtüðü Perþembe öðlenine kadar oyun oynadýðýný söylemiþler. Arkadaþlarý Gencin adýnýn Thanet Sommoi olduðunu ve bir seramik fabrikasýnda çalýþtýðýný doðrulamýþlar. Müfettiþlerin yaptýðý araþtýrmaya göre, gencin kalbinin, saatler süren oyun oynadýktan sonra, tansiyonunun artýp, aþýrý yorgunluðun da eklenmesini kaldýramadýðý açýklandý. The-Nation, gencin hastaneye kaldýrýldýðýný fakat doktorlarýn onu kurtarma çabalarýnýn sonuçsuz kalmasýyla öldüðünü bildiriyor. Ýngilizcesi yeterli olanlar, haberin kaynaðýna buradan ulaþabilirler.

İsveçli bir grup ara

ugurcan | 13 October 2000 19:38

İsveçli bir grup araştırmacı, dünyanın çözmesi en zor kodu olarak bilinen bir asimetrik şifreleme problemini çözmüşler amcamlara helal olsun. Ayrietten araştırmacıların, The Code Book adlı kitapta yer alan kodu kırmak için harcadığı zaman bilgisayar zamanıyla 70 yıla eşitmiş. NTVMSNBC