bildirgec.org

Sule34

8 yıl önce üye olmuş, 6 yazı yazmış. 1 yorum yazmış.

ŞU KARAPARA DEDİKLERİ

Sule34 | 14 December 2010 14:36

ŞU KARAPARA DEDİKLERİ
Dünya üzerinde vergi kaçırma suçu insanlığın tarihi kadar eskidir. Paranın bulunuşu ve aktif olarak günlük hayatta kullanılmaya başlanmasıyla da iyice somutlaşmıştır. Tarih boyunca suçlular yakalanıp cezalandırılsa dahi çoğu kez kazançları yanlarına kar kalmış bu yüzden de insanlar tarafından sıklıkla başvurulan bir kazanç yöntemi olarak görülmeye devam etmiştir.Suçlu yakalansa da suç sonucu elde edilen gelirin takibinin tam olarak yapılamaması ve bu gelire el konulamaması organize suç örgütlerinin güçlenerek varlığını sürdürmeye devam etmesindeki en önemli etkenlerdendir.
1900’lerin başından itibaren kara para aklanması konularında dünya devletlerinin duyarlılıklarının artması suç ile ilgili gelirlere ve suçluların mal varlıklarına el konulmaya başlanmasıyla birlikte yasa dışı kazanılan paraların gizlenmesi, nev’i nin değiştirilmesi suretiyle yasal kimlik kazandırılması şeklinde tanımlanabilecek “kara paranın aklanması “ durumu oluşmuyu başlamıştır.
L’expresse gazetesinde yayımlanan bir haberde 1920 ‘li yıllarda kanun dışı paranın yasal hale getirilmesi için,Chicago ‘da mafya üyesi bir şahsın; o dönemde çok popüler olan ve sadece nakit para kullanılabilen ;çamaşırhaneler zinciri almak suretiyle suç gelirlerini yasal gelirleriyle karıştırarak muhasebe kayıtlarına geçirdiğini belirtmektedir.İngilizce de kara para aklama anlamında kullanılan “laundering”(çamaşır yıkama) tabirinin buradan buradan geldiği söylenmektedir.

1960’lardan sonra uyuşturucu ticaretinin uluslar arası hale gelmiş olması paralelinde kara para aklamasının da uluslar arası hale gelmesine sebep olmuştur.Dünya ülkeleri çok uzun süre kara para aklanması konusuyla bireysel mücadele etmiş ancak;suç örgütlerinin uluslar arası düzeyde örgütlenmiş olmasından dolayı tek başlarına etkin olamamışlardır.

HABER

Sule34 | 22 June 2009 13:33

Henüz birkaç haftalık evliydim.Düğünüm yeni olmuş3-4 günlük evlilikten sonra eşim güneydoğu’ya ben de kayınvalidemlere kalmaya gitmiştik.Tabi düğün sonrası tebrikler, hayırlı olsunlar, gelenler,gidenler, koşturmacamız hala bitmemişti. Yine bir gün öğleden sonra gelecek misafirler için hazırlanırken kapı çaldı.Açtım!…Aman tanrım karşımda bir üst teğmen, iki inzibat askeri tabancalar tüfekler…

_ Burası Mehmet Ekremin evi mi?!!!
Aman Tanrım bu olamazdı.Bu bana, bize yapılamazdı.Ben daha o haberi almaya hazır değildim.

Aura İnsanın Işığı

Sule34 | 28 May 2009 15:02

Günlük yaşantımızda etrafımızdaki insanların pırıl pırıl parladığını düşünürüz.Korkudan sapsarı oldu, sinirden kıpkırmızı kesildi,morardı, utançtan pespembe oldu gibi yorumlarda bulunuruz kimi zaman .Hiç düşündünüz mü? Bunları niçin söyleriz. Belki de gerçekten bu renkleri duyumsuyoruzdur. Yani karşımızdaki kişi bir şekilde bizim bu renkleri yaydığımızı hissediyordur.

Spirtüalistler insanların etraflarına yaydıkları renkler olduğu kanaatindeler.İnsanlar zamanın başlangıcından beri auraları görebiliyorlardı.Pek çok kaya resimlerinde ve oymalarda başlarında tuhaf haleler bulunan insanlar vardı. Bazıları geçmişte dünyamızı ziyaret eden uzaylılar olduğunu söylüyor olabilir, ama sanki auraların basit çizimini daha fazla andırıyor gibi.Özellikle de başın çevresinde alevler gösteren resimler.Ayrıca Maya rahiplerinin ve Amerika yerlilerinin kabile şeflerinin başlarında da aurayı temsil eden tüylü başlıklar vardı.Hıristiyanlıktan çok önceleri bile kutsal kişiler başlarının etrafında Haleyle resmedilirdi.(Human Aura: Winifred G. Barton/Kanada)Bu halelere Mısır, Hindistan ,Yunanistan, ve İtalya da bulunan antik resimlerde de rastlanır ve kesinlikle aurayı simgeler.

KAN

Sule34 | 28 May 2009 12:00

Vakit öğledensonrayı gösteriyor.Herkes sessiz,hiç kimsede çıt yok.Herkesin gözü karşı yamaçta parlryan namluların ışığında .Bu sessisliği bozmağa çalışan kuş cıvıltıları da olmasa ortalıkta kimsenin olduğu dahi anlaşılmayacak.Herkes sipere sinmiş hücum emrini bekliyor.Emir bi gelse de şu vatanımızın , namusumuzun üzerine karabulutlar gibi çöreklenenlerden intikamımızı bir alsak diye düşünüyorlar.Vatanımızı onlardan temelli temizlesek!…Buna yeminli onbeş kişiler.Hepsi genç, hepsi hayatdolu onbeş kişi.Hepsi azimli. Pian belli… En iyi anda taaruz edilecek Komutanın emri bekleniyor.

(ÖYD) ÖLÜME YAKIN DENEYİM

Sule34 | 02 April 2009 13:12

Dünya üzerinde milyonlarca insan bir şekilde ölüme yakın deneyim yaşamıştır. Ancak ölüme yakın deneyim yaşayanların bir kısmı yaşadığının adını koyamaz. Çoğu insan da yaşadığı bu deneyimi başkalarıyla paylaşmaz.Paylaşamaz.
Kimi yaşadığı deneyimin ÖYD (ölüme yakın deneyim) olduğundan habersizdir.Kimi ise bu deneyimi akıldan çıkmayan bir rüya gibi görür.Bir kısım insan ise yaşadığı deneyimi anlattığı takdirde alay edilmekten korkar yada kendileriyle bu konuda alay edilmiş olduğu için susar.
Ancak ölümden dönen binlerce insanı inceleyen araştırmacılar ölüme yakın deneyimlerin dokuz karakteristik belirtisi olduğunu tespit etmişler.
1- Ölmüş gibi hissetmek
2- Acı duymamak ve huzur. Kişide ölüme karşı korku duymamaya başlar.İçini huzur doldurur.
3- Bedenin dışına çıkmak. Yukarıdan kendi bedenine bakabildiğini fark eder , kendisine yapılan müdaheleleri izler
4- Tünel deneyimi. Kişi kendisini bir tünelin içine çekiliyormuş gibi hisseder.Tünelin öbür ucunda çok parlak bir ışık vardır.

TÜNEL
TÜNEL

5- Işık saçan insanlar. Tünelin sonunda kişiyi ışıktan insanlar karşılar. Bu insanları tanımasa da sevgi dolu olduklarını bilirler. Bazı dinlerde bu insanların Mesih, inandığı dinin peygamberi,melek veya yardımcı ruhlar, arkadaşlar olarak tanımlama eğilimi vardır.
6- Işıktan varlık ÖYD yaşayan kişiye çok yoğun sevgi ve mutluluk verir.
7- Hayatı yeniden gözden geçirmek
Işıktan varlığın yardımıyla kişi hayatını yeniden gözden geçirir.Yaptığı iyi ve kötü her şeyi tekrar hatırlar.
8- Geri dönüşe gönülsüz olmak Bu noktada kimi ÖYD yaşayanlara geri dönmek isteyip istemediği sorulur.Ama kişi hayır dese de kişiye geri dönmesi gerektiği söylenir.
9- Kişilik değişimi.
ÖYD yaşayan kişilerde 8-10 yıllık vadeler içinde olumlu kişilik değişiklikleri gözlemlenmiş. En önemli değişim ise kişi intahar sebebiyle bile bu deneyimi yaşamış olsa, hayata ve getirdiklerine değer verir olmaları ve rtık ölümden eskisi gibi korkmamaları.Bu deneyimlerin tamamı paranormal deneyimlerdir
Acaba siz de ölüme yakın deneyim yaşayanlardan mısınız?.

KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİ AÇISINDAN YAPMALARI GEREKENLER

Sule34 | 29 January 2009 12:02

Gayri Menkul Sermaye İradı
Gayri Menkul Sermaye İradı

Kişilerin sahip olduğu ve herhangi bir gelir elde etmek amacıyla başkasının kullanımına sunduğu her türlü bina, motorlu taşıtlar, haklar v.s. ait gelirler Gelir vergisi kanunu açısından ‘Gayrimenkul Sermaye İradı’ olarak adlandırılır ve bir takvim yılı boyunca kira geliri elde eden kişinin oturmakta olduğu yerin bağlı bulunduğu yer Vergi Dairesine 01-25 Mart tarihleri arasında beyan edilir ve 2 taksitte ödenir.