bildirgec.org

query_vars["author_name"]); if($tuser->ID == 0){ // kullanici yoksa 404 $wp_query->set_404(); status_header(404); get_template_part( 404 ); exit(); } ?>

progresif

8 yıl önce üye olmuş, 4 yazı yazmış. yorum yazmış.

hafifin son dakikaları

progresif | 12 May 2004 12:11

access in son dakikaları (yorumsuz)

TUÇ Tanımlanamayan Uçan Kullanıcı | 12/05/2004 – 11:50

ilk asp programlama kitabını elime aldığımda veri tabanı olarak txt dosyasına nasıl yazdırılacağını, nasıl çağırılacağını, liste ve silme işleminin nasıl yapılacağı gibi bilgileri öğrenmek zorunda kalmıştım. sonra access i veri tabanı olarak kullanmaya başladım. access kendi içinde alanları, tabloları batındıran txt ye göre daha sağlam bir veri tabanı programıydı.