bildirgec.org

imaj1036

9 yıl önce üye olmuş, 3 yazı yazmış. 0 yorum yazmış.

İngilizce

imaj1036 | 03 July 2012 20:26

Hint-Avrupa dil ailesine mensup çekimli bir Cermen dilidir.

Bugünkü İngiltere adasına göçmüş ve adanın yerli halkı olan Britonlarla karışmış olan Cermen topluluklarının oluşturduğu dildir.

İngiltere Krallığı’nın kurulup zaman içinde güçlenmesiyle tüm adada konuşulur hale gelmiştir ve krallığın sömürgecilik etkinlikleriyle Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Okyanusya’ya yeryüzü genelinde konuşulan bir dil olmuştur.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin güçlenmesiyle de dönemin genel kabul görmüş dili olan Fransızca’nın yerini alarak uluslararası geçerliliği olan ve birçok ülkede yabancı dil olarak okutulan bir dil haline gelmiştir.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

imaj1036 | 03 July 2012 12:02

LYS’ye girmeye hak vermek ve 2 yıllık ön lisans programlarına öğrenci seçmek için tek oturumda yapılan 160 soruluk ve 160 dk.lık sınavdır.

YGS; Türkçe, sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri derslerinden 40’ar sorunun sorulduğu yorum, dikkat ve hız ağırlıklı bir sınavdır.

Türkçe sorularının içeriğinde çoğunlukla 20 dil bilgisi, 20 paragraf sorusu bulunur. Paragraf sorularının birçoğu uzun ve uğraştırıcı sorular olarak düzenlenir ve çözülmesi için genel olarak 20 dk.nın üzerine çıkmak, olabildiğince de odaklanmak gerekir. Sınava bol bol kitap okumuş olarak girmenin katkısı büyüktür.

Fizik

imaj1036 | 03 July 2012 10:15

Fizik, maddenin yapısal özelliklerinin dışında kalan özelliklerini inceleyen doğa bilimidir. Yunanca’da “doğa” anlamına gelir.

Fizik bilimi kuramlar sayesinde ilerler ve kuramlar (teoriler) her doğa biliminde olduğu gibi fizikte de hipotez oluşturma, deney ve gözlemden sonra kurulur.

Özellikle klasik fizikte deney ile gözlemin çok büyük önemi vardır. O zamanlar genel olarak insanlar doğrudan algılayıp kavrayabileceği konular üzerine yoğunlaştığı için Arşimet‘in hamamda taşın batmayıp yüzdüğünü fark ederek suyun kaldırma kuvvetini; Newton‘un ise başına elma düştüğünde yer çekimini bulması salt gözlem ile deneyin yüzlerce yıl klasik fiziğin gelişimine sağladığı katkıyı göstermektedir.

Ancak fiziğin tarihsel gelişimi içerisinde zaman içinde klasik fiziğin salt gözlem ve deneyle oluşturduğu kurallar pratikte geçersiz hale gelmeye başlamıştı.

Örneğin klasik fiziğe göre ısıtılan bir cisim zamanla sıcaklığı arttıkça dalga boyu sürekli olarak azalan bir ışıma gerçekleştirirdi. Ancak bu pratikte böyle olmazdı, ısıtılan cisim sıcaklığı arttıkça önce dalga boyu artan sonra azalan ışımalar gerçekleştirirdi.