bildirgec.org

query_vars["author_name"]); if($tuser->ID == 0){ // kullanici yoksa 404 $wp_query->set_404(); status_header(404); get_template_part( 404 ); exit(); } ?>

ephedrin

8 yıl önce üye olmuş, 5 yazı yazmış. yorum yazmış.

CONAN

ephedrin | 18 May 2004 11:14

Mükemmel resimler, çizimler ve bilmek istediğiniz herşey.. conan