bildirgec.org

query_vars["author_name"]); if($tuser->ID == 0){ // kullanici yoksa 404 $wp_query->set_404(); status_header(404); get_template_part( 404 ); exit(); } ?>

Asturias

8 yıl önce üye olmuş, 71 yazı yazmış. yorum yazmış.

UYARI

Asturias | 06 June 2008 11:33

Hiçbir çocuğun babası yenik düşemez. Hiçbir hekim, hiçbir yargıç, hiçbir bahçıvan yaşama yenik düşemez. Eli tornavida tutan, aş tutan hiçbir adam yenik düşemez yaşama.

Yenilmek rahatlıktır. Bulmayıverirsin tekerleği, ateşi olur biter. Senin için güneş doğar, güneş batar, arasıra yağmur yağar, karıncaları, çiçek açan bir şeftali ağacını görmeyiverir, yağmurdan sonraki toprak kokusunu duymayıverirsin olur biter.

Ama bir anne, bir çocuğun annesi, yaşama hiç yenik düşemez… Anne babalar karıncaları, toprağı, kuşları sevmek zorundadır. Anne ve babalar şiiri yitiremez.

Hiçbir anne ve baba ölemez.

Sanat ve Sanatta Yaratma

Asturias | 04 June 2008 12:33

İnsan doğadaki değişimleri ve yok oluşları görür. İnsan aynı zamanda değişmeyen, yok olmayan şeyleri arar. İşte, insan sanat ile, sanat eserleri yaratarak değişmeler dünyasında değişmeyeni, ölümlülüğün dünyasında ölümsüzlüğe ulaşır. O halde, insan sanat eseri yaratırken, ölümsüz bir dünya yaratmak ister.

İnsan, duyguları, düşünceleri ve hayal gücü ile manevi bir varlıktır. Buna karşılık, nesneler dünyası maneviyattan uzaktır, bir madde dünyasıdır. Yaratma, sanatçının algıladığı maddi varlığa duygu, düşünce ve hayal gücü katması olayıdır. Maddi varlığı böyle manevileştirmek, maddeye biçim vermek demektir. Biçim ve tinsellik kazanmış bir maddi varlık artık maddi varlık olmaktan çıkar, bir sanat eseri olur.

Kanser nedir?

Asturias | 25 May 2008 14:00

http://www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/ay2005/april05/kanser.html

Biyokopyalama

Asturias | 19 May 2008 11:00

Biyokopyalama, tasarım için kılavuzluk üzere doğanın incelenmesidir. Bu sayede gelecekte kullanılmak üzere çok çeşitli maddeler geliştirilebilir. Biyolojik olarak ayrıştığından ve doğadaki süreçlerin çoğu oda sıcaklığında meydana geldiğinden üretime gerekli enerji maliyeti de düşüktür.

Geleceğin teknolojisi, günümüzün biyolojik çeşitliliğini korumaya bağlıdır. Doğada daha fazla çeşitliliğin olması, tasarım için daha fazla modelin olması anlamına gelmektedir.