Öncelikle Linked List’lerin ne olduğunu inceleyelim. Linked Listler, verileri array haricinde birbirine pointer’lar ile bağlayarak kullandığımız yapılardır. Pointer kullanılan her dilde linked list’lerin yeri vardır ve temel yapı taşlarından birisidir. Ben cache işlemleri için circular linked listler, queue işlemleri için de doubly linked listler kullanmayı tercih ediyorum.

Linux altında program yazarken, ne tarz bir proje olursa olsun, queue işi için ya da basitinden bir veri tutma ya da hafızada saklama işlemlerinde array kullanmıyorum. Daha hızlı olsa bile “ciddi optimizasyon gerektirmeyen” kod bloklarında, eski DOS’dan kalma alışkanlıkla, data segment’in şişmesi işime gelmiyor.