bildirgec.org

Site arşivi: kodaman

Quick Basic Programlama Diline Giriş

srtekici | 23 April 2011 12:01

PROGRAMLAMA DİLLERİ :

 • Makinaya Uygun
 • Probleme Uygun
 • İşleme Uygun diller olarak gruplandırılabilir. Veya;

PROGRAMLAMA DİLLERİ :

 • 1. Kuşak Diller: Makine dilleridir. Sadece 0 ve 1 girdileri ile işlem yapar. En ilkel dildir.
 • 2. Kuşak Diler: Assembler, Assembly
 • 3. Kuşak Diller: Pascal, Fortran, C, C++ dilleri.
 • 4. Kuşak Diller: SQL, Excel, Lotus
 • 5. Kuşak Diller: Prolog ve Quick Basic

BASIC’in Açılımı :
“Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code”

Javada Access Veritabanına Bağlantı

ariftartan | 22 April 2011 19:01

İyi günler arkadaslar bu makalede java ile access veri tabanına nasıl baglanacamızı anlatacam umarım faydalı olur…
Öncelikle Denetim masasından ODBC veri kaynaklarına ulasarak javaya baglanmak için yeni bir kullanıcı DNS acıyorum

Daha sonra burdan ekle butonuna gelip bizim için yeni bir veri kaynagı olusturmasını istiyorum

Asp.Net ile çoklu dosya yükleme

HypeRtaN | 22 April 2011 16:01

Çoklu dosya gönderimi
Çoklu dosya gönderimi

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda resim galerilerimize dosya yüklemelerimizde resim yüklemelerini tek tek seçip dosyamızı yüklemelerimizi azaltacak olan ve istediğimiz kadar resmimizi tek bir seferde yüklemeyi asp.net ve javascript eşliğinde göreceğiz.

öncelikle javascript ile postback yapmadan sayfamıza istediğimiz sayıda fileupload nesnesini oluşturacağız.

Asp.Net ile resim boyutlandırma

HypeRtaN | 22 April 2011 14:01

Merhaba değerli okurlar, bu yazımızda asp.net ile resim boyutlandırmayı göreceğiz.
Zaman zaman uygulamalarınıza fileupload kontrolü ile resim gönderdiğiniz olmuştur bu resimler günümüz teknolojilerini de düşünürsek boyutları fazlasıyla büyüktür, örneğin bir resim alanımız var ve bu resim alanımıza maksimum 640 pixel genişliğinde resim gösterilmesini istiyoruz fakat sunucumuza resimlerimizi yüklediğimizde göreceğiniz üzere resimlerin pixelleri 640 dan fazlasıyla büyük oluyor, böyle durumlarda iki seçeneğimiz var. ilk seçeneğimiz ps,fw veya farklı bir resim boyutlandırma programı kullanarak bu resimlerimizi küçültüyoruz ve sunucumuzda gereksiz yere alan harcamasını engelliyoruz. ikinci seçeneğimiz sunucumuza gönderdikten sonra bir method ile bu resimi sunucumuzda işliyor ve istediğimiz boyutlara getiriyoruz.

python miladi takvimi hicri takvime çevirme, bayram günlerini bulma, dini tatilleri bulma

husonet | 22 April 2011 12:01

Bu yazdığım kodla Miladi Takvimi Hicri Takvime cevirebilir ve Dini Bayram tatillerini bulabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#!/usr/bin/python
#-*- coding:utf-8 -*-
import math
from datetime import datetime
import time
#--------------------------------------
#İnt Part fonksiyonu
#Kullanıcı adı: husonet
#Hüseyin Özdemir
#pythontr.com
#28.01.2011
#--------------------------------------
#Yuvarlama·
def intPart(sFloatNum):
if sFloatNum < -0.0000001:
return math.ceil(sFloatNum -0.0000001)
else:
return math.floor(sFloatNum +0.0000001)
#--------------------------------------
#String olarak Hicri ay getir
def ayBul(sAy):
vAy = sAy
vAyS = <a href="http://arsiv.pilli.com/etiket/if-vAy------------vAyS--Muharrem------elif-vAy------------vAyS--Safer------elif-vAy------------vAyS--Rebiül-Evvel------elif-vAy------------vAyS--Rebiül-Ahir------elif-vAy------------vAyS--Cemaziyel-Evvel------elif-vAy------------vAyS--Cemaziyel-Ahir------elif-vAy------------vAyS--Recep------elif-vAy------------vAyS--Saban---------------------------------elif-vAy-------------------------------------------vAyS--Ramazan-------------------------------elif-vAy------------------------------------------vAyS--Sevval--------------------------------elif-vAy------------vAyS--Zilkade------elif-vAy------------vAyS--ZilHicce------return-vAyS------Çevirme-Fonksiyonu--def-miladiToHicrisGun-sAy-sYil------vAyStr---------vMesaj---------jd-------intPartsYil----intPartsAy----intPartsAyintPartsAy--intPartintPartsYilintPartsAy---sGun------l--------jd----------n--------intPartl------l--------l----n--------j--------intPartlintPartlintPartlintPartl------l--------lintPartjintPartjintPartjintPartj------vAy------math.ceilintPartl-------vGun-----math.ceillintPartvAy-------vYil-----math.ceil-n--j-------vAyStr---ayBulintvAy------if-vAyStr--Sevval----------if-vGun---and-vGun----------------vMesaj--Ramazan-Bayramı-Tatili-------elif-vAyStr--ZilHicce-Örnek--Tarihi-Kurban-Bayramı----------if-vGun---and-vGun----------------vMesaj--Kurban-Bayramı-Tatili-------vReturn-">
if vAy == 1:
vAyS = 'Muharrem'
elif vAy == 2:
vAyS = 'Safer'
elif vAy == 3:
vAyS = 'Rebiü\'l- Evvel'
elif vAy == 4:
vAyS = 'Rebiü\'l- Ahir'
elif vAy == 5:
vAyS = 'Cemaziye\'l- Evvel'
elif vAy == 6:
vAyS = 'Cemaziye\'l- Ahir'
elif vAy == 7:
vAyS = 'Recep'
elif vAy == 8:
vAyS = 'Saban'
elif vAy == 9:
vAyS = 'Ramazan'
elif vAy == 10:
vAyS = 'Sevval'
elif vAy == 11:
vAyS = 'Zi\'l-ka\'de'
elif vAy == 12:
vAyS = 'Zi\'l-Hicce'
return vAyS
#--------------------------------------
#Çevirme Fonksiyonu
def miladiToHicri(sGun, sAy, sYil):
vAyStr = ''
vMesaj = ''
jd = intPart((1461*(sYil + 4800 + intPart((sAy-14)/ 12)))/ 4) + intPart((367*(sAy-2-12*(intPart((sAy-14)/ 12))))/ 12)-intPart((3*(intPart((sYil+4900+intPart((sAy-14)/ 12))/ 100)))/ 4)+sGun-32075
l = jd - 1948440 + 10632
n = intPart((l-1)/10631)
l = l - 10631 * n + 354;
j = (intPart((10985-l)/5316))*(intPart((50*l)/17719))+(intPart(l/5670))*(intPart((43*l)/15238))
l = l-(intPart((30-j)/15))*(intPart((17719*j)/50))-(intPart(j/16))*(intPart((15238*j)/43))+29
vAy = math.ceil(((intPart((24*l)/ 709))))
vGun = math.ceil(l-intPart((709*vAy)/ 24))
vYil = math.ceil(30* n + j -30)
vAyStr = ayBul(int(vAy))
if vAyStr == 'Sevval':
if vGun >= 1 and vGun <= 3:
vMesaj = 'Ramazan Bayramı Tatili !!!'
elif vAyStr == 'Zi''l-Hicce': #Örnek 21/01/2005 Tarihi Kurban Bayramı
if vGun >= 10 and vGun <= 13:
vMesaj = 'Kurban Bayramı Tatili !!!'
vReturn = </a>"
Tarih: %02d %s %04d
Mesaj: %s
""" % (vGun, vAyStr, vYil, vMesaj)
#return str(vGun) + ' ' + vAyStr + ' ' + str(vYil) + ' ' + vMesaj
return vReturn
#--------------------------------------
#Örnek Deneme
print miladiToHicri(float(19),float(8),float(2012))

delphi Miladi Takvim’i Hicri’ye Çevirme + Dini Bayram Günlerini Bulma

husonet | 09 April 2011 14:10

Arkadaşlar bu konu Forum’da Çok soruluyordu ilgimi çekti ve sizler için yazdım. Hayırlı olsun…

Yazdığım Kodlar Türk Tarih Kurumu Sayfasına göre test edebilirsiniz. Ben on onbeş defa test ettim çalışıyor. http://www.ttk.gov.tr/takvim.asp

Uses kısmına Math unit’ini eklemeyi unutmayın ayrıca form’unuza 1 adet DateTimePicker bileşeni ve 1 adet Button ekleyiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Function IntPart(FloatNum:Double):Double;
//Yazan:Husonet
//Tarih:14.04.2004
Begin
if FloatNum < -0.0000001 Then
Result:= Ceil(FloatNum -0.0000001)
Else
Result:= Floor(FloatNum +0.0000001);
End;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
//Yazan:Husonet
//Tarih:14.04.2004
var
Tarih:TDateTime;
JD, L,N, J:TDateTime;
Gun, Ay, Yil: Word;
AyStr:String;
begin
Tarih := DateTimePicker1.Date;
DecodeDate(Tarih, Yil, Ay, Gun);
jd := IntPart((1461*(Yil + 4800 + IntPart((Ay-14)/ 12)))/ 4) + IntPart((367*(Ay-2-12*(IntPart((Ay-14)/ 12))))/ 12)-IntPart((3*(IntPart((Yil+4900+IntPart((Ay-14)/ 12))/ 100)))/ 4)+Gun-32075;
L := Jd - 1948440 + 10632;
N := IntPart((l-1)/10631);
L := L - 10631 * N + 354;
J := (IntPart((10985-L)/5316))*(IntPart((50*L)/17719))+(IntPart(L/5670))*(IntPart((43*L)/15238));
L := L-(IntPart((30-J)/15))*(IntPart((17719*J)/50))-(IntPart(J/16))*(IntPart((15238*J)/43))+29;
Ay := Ceil(((IntPart((24*L)/ 709))));
Gun := Ceil(L-IntPart((709*ay)/ 24));
Yil := Ceil(30* N + J -30);
Case (Ay) Of
1: AyStr:= 'Muharrem';
2: AyStr:= 'Safer';
3: AyStr:= 'Rebiü''l- Evvel';
4: AyStr:= 'Rebiü''l- Ahir';
5: AyStr:= 'Cemaziye''l- Evvel';
6: AyStr:= 'Cemaziye''l- Ahir';
7: AyStr:= 'Recep';
8: AyStr:= 'Saban';
9: AyStr:= 'Ramazan';
10: AyStr:= 'Sevval';
11: AyStr:= 'Zi''l-ka''de';
12: AyStr:= 'Zi''l-Hicce';
End;
if AyStr = 'Sevval' Then //Örnek 14/11/2004 Tarihi Ramazan Bayramı
Begin
if (Gun >= 1) and (Gun <=3) then
ShowMessage('Ramazan Bayramı Tatili !!!');
End
Else
if AyStr = 'Zi''l-Hicce' Then //Örnek 21/01/2005 Tarihi Kurban Bayramı
if (Gun >= 10) and (Gun <=13) then
ShowMessage('Kurban Bayramı Tatili !!!');
ShowMessage(IntToStr(Gun) + ' ' + AyStr+ ' ' + IntToStr(Yil));
end;

Çarşı lisanssız kullanıma da karşı! Yazılımınız için örnek lisans uygulaması.

haluk1907 | 08 April 2011 14:10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Bu yazımda kendim kullanmış olduğum c#.net platformu ile lisanslama işlemini anlatmaya çalışacağım.
Öncelikle lisans işlemini yapmamızın temel amacı özellikle local ve ticari yazılımlarda o programın sadece o bilgisayarda çalışmasını sağlayarak çoğaltılmasını engellemek.Bu amaçla kullanacağımız yöntem bilgisayar birimlerinden birinin seri numarası vs gibi sadece o bilgisayara ait bir değeri kendi ürettiğimiz algoritmaya sokarak programda bunun test edilmesi olacaktır.Peki bu işlem nasıl olmalı?
Öncelikle hangi birimin hangi ID değerini kullanacağız buna karar vermemiz lazım.Örnek olarak bilgisayarın işlemcisini seçelim.Örneğin işlemci seri numarası fonksiyonu sonucunda dönen değer "34LL23Y24" gibi bir değer.Tabi ki bu bileşenin seri numarasının kullanıldığının tahmin edilme olasılığına karşın bir güvenlik tedbiri almamız gerekecektir.Bu konuda tabiri caizse .Net yapısının bize sunmuş olduğu "using System.Security.Cryptography;" yapısı bizim için veli nimettir.
Bu namespace'yi sistemimize tanımladıktan sonra elde ettiğimiz değeri bu namespace sayesinde bir MD5 şifreleme algoritmasına sokarak "e41513456b657f50bdd95d5d1ed9d74cd" şeklinde bir değer elde edebiliriz.Bundan sonrası ise yöntemimize bağlı.İster bir ini dosyasına kaydedip ordan değer okuyabiliriz ister txt dosyasına kaydedip ordan okuyabiliriz bu tercihimize kalmış bir durum.Şimdi benim tercihim olan ini dosyası yöntemi ile olan kodlamayı sizinle paylaşacağım.
Çalışma mantığını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.Umarım faydası olur.
//İşlemci Seri Numarası Fonksiyonu
public static string CPUId()
{
string cpuId = null;
var theClass = new System.Management.ManagementClass("Win32_Processor");
var theCollectionOfResults = theClass.GetInstances();
foreach (System.Management.ManagementObject r in theCollectionOfResults)
{
cpuId += r["ProcessorID"].ToString();
}
return cpuId;
}
//MD5 Şifreleme Algoritması Fonksiyonu
public string MD5Donustur(string deger)
{
byte[] byteData = Encoding.ASCII.GetBytes(deger);
MD5 oMD5 = MD5.Create();
byte[] hashVeri= oMD5.ComputeHash(byteData);
StringBuilder stb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < hashVeri.Length; i++)
{
stb .Append(hashVeri[i].ToString("x2"));
}
return stb .ToString();
}
//Inı Dosyasına Yazma ve Okuma İşlemleri
public class IniFiles
{
string iniDosya = "";
[DllImport("kernel32")]private static extern long WritePrivateProfileString(string sekme, string anahtar, string deger, string inidosya);
[DllImport("kernel32")]private static extern int GetPrivateProfileString(string sekme, string anahtar, string def, StringBuilder retVal, int size, string inidosya);
public IniFiles()
{
}
public string iniOku(string sekme, string anahtar)
{
StringBuilder anahtarDeger = new StringBuilder(255);
GetPrivateProfileString(sekme, anahtar,"", anahtarDeger, 255, iniDosya);
return anahtarDeger.ToString();
}
public void iniYaz(string sekme, string anahtar, string deger)
{
WritePrivateProfileString(sekme, anahtar, deger, iniDosya);
}
public string iniFile
{
get {return iniDosya;}
set { iniDosya = value; }
}
}
//Program açılışında kontrolü ise ;
lisans.iniFile=Environment.CurrentDirectory + "\\lisans.ini";
txtKullaniciNo.Text = CPUId();
string serial=lisans.iniOku("Properties", "CommandValue");
if (serial==MD5Donustur(txtKullaniciNo.Text))
{
txtLisans.Text="BU PROGRAM LİSANSLIDIR.";
btnLisanslar.Enabled=false;
lisansDemo.Demo=false;
}
else
{
lisansDemo.Demo=true;
txtLisans.SelectAll();
txtLisans.Focus();
}
şeklinde yapılabilir.

Fb:comments ile Facebook Sayfalarına Like Butonu

Flashcentury | 08 April 2011 10:10

Facebook ‘un meşhur Like (Beğen) butonu komutu olan fb:likw Web sitelerinde sorunsuzca kullanılırken malesef Facebook sayfalarda çalışmamaktadır fakat yorumlar için kullanılan fb:comments komutunu kullanarak Facebook nsayfalarımızda like butonu ekleyebiliriz.

İlk olarak fb:comments komtundan kısaca bahsetmek istiyorum;

Normal çalışma mantığı olan FBML komutunun içerisinde kullancağımız parametreler ile farklı özellikler kazandırabiliyoruz. İsterseniz bir örnek yapalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<fb:comments
xid="bezersizIDx1"
css="http://www.websiteniz.com/css/cssdosyasi.css"
numposts="4"
returnurl="http://www.facebook.com/facebookSayfaniz"
showform="true"
publish_feed="true"
simple="true"
reverse="false"
width="520">
<fb:title>Örnek 1</fb:title>
</fb:comments>

Nokia WRT ile Mobil Uygulama Geliştirme 1

ertugrulyilmaz | 07 April 2011 20:10

WRT (Web Run Time), Nokia’nın Symbian^3 ve S60 platformları için çok hızlı ve güçlü uygulamalar geliştirmemizi sağlayan altyapısıdır.

Nokia WRT ile geliştirme yapmaya başlayabilmek için HTML, Javascript ve CSS ya da Flash biliyor olmanız yeterli olacaktır.

Nokia WRT ile uygulama geliştirebileceğimiz geliştirme araçları olarak Aptana Studio, Adobe Dreamvawer ve Visual Studio bulunmaktadır. Bu geliştirme araçlarına Nokia WRT extension kurmamız geliştirmeye başlamamız için yeterlidir.

Xfn Kodları ( Siteler Arası İlişkiler )

Ermeydan | 07 April 2011 19:10

Google’nin Caffeine algoritmasını kullanmaya başladıktan sonra, bazı kesimlerce de yeni seo tekniği olarak algılanan siteler arası ilişkileri belirten, link içine eklenen “Xfn” kodları ve kullanımını anlatacağım.

Neden Xfn Kullanılmalı ?

 • Başta Google olmak üzere tüm arama motorları açıklayıcı olmanızı sever.Backlinkler okunurken siteler arasındaki nasıl bir ilişki var bunlara göre sıralama veya konum verirken daha verimli ve daha kısa sürede dönüşler sağlar.

Xfn Sisteminin Yararı Nedir ?

 • Link döngüleri içerisinde Arama Motorları siteler arası ilişkileri değerlendirip, kendi sistemlerinde konumlandırırken oldukça etkili ve çabuk bir yöntem olması Xfn kullanımını vazgeçilmez kılıyor.
  Seo konusunda altyapısı sağlam sitelerin hemen hemen hepsi bu sistemi kesinlikle kullanıyor.