bildirgec.org

Site arşivi: kodaman

Php Dosya Upload Tekniği

admin | 25 September 2010 17:46

Php ile kodladığınız sitelerinize zenginlik katabilecek ve işlerinizi kolaylaştırabilecek ve belkide birçoğumuzun da tam olarak bilmediği oldukça kullanışlı php upload-file tekniği.

İlk olarak dosyalarımızı upload edeceğimiz html sayfamızı hazırlıyoruz.

upload.html

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<body>
<form action="dosya_upload.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Dosya Adı:</label>
<input type="file" name="file" id="file" />
<br />
<input type="submit" name="submit" value="Yükle" />
</form>
</body>

Asp.Net Validation Kontrolleri

admin | 19 September 2010 15:13

Asp, dotNet ile uygulamalarda bize rahatlıklar sağlamaya devam ediyor. Validation uygulamaları sayesinde yaptığımız formlarda postback ( geri yükleme ) olayı olmadan kontrol ettirebiliyoruz. Hemde bir kod bile yazmadan.

İlk olarak bir tasarım yapalım ve validationları yerleştirelim.

Kısaca Adınız, Soyadınız, Kullanıcı Adınız, Parola ve Parola (tekrarı) boş geçilemez yapıcaz. Mail adresinin düzgün bir mailmi kontrol ettiricez ve Parolaların birbiriyle aynı olup olmadığını kontrol ettiricez.

C# Objeleri JSON’ a Dönüştürmek

admin | 18 September 2010 14:56

C# objeleri JSON karşılığına dönüştürmek istediğimiz zaman System.Web.Script in içinde bulunan System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer namespace’ i bu işi bizim için yapacaktır .

Bu özelliği kullandığımız ufak bir örnek yapalım ;

Öncelikle bir web sayfası oluşturalım ve aspx.cs kısmında bir C# objesi oluşturucaz…. Kaynak kodumuzun içinde işlemlerimizi takip edelim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class CsharptoJSON : System.Web.UI.Page
{
//calişan adlı class’ ımızı oluşturuyoruz
public class Calisan
{
public string name { get; set; }
public string age { get; set; }
public string phoneNumber { get; set; }
}
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
//objemizin içini bir kaç kayıtla dolduralım
Calisan cal1 = new Calisan { name = “cagri”, age = “25″, phoneNumber = “0111-555-66-77″ };
Calisan cal2 = new Calisan { name = “koray”, age = “19″, phoneNumber = “0111-555-66-77″ };
Calisan cal3 = new Calisan { name = “haluk”, age = “29″, phoneNumber = “0111-555-66-77″ };
Calisan cal4 = new Calisan { name = “aykut”, age = “29″, phoneNumber = “0111-555-66-77″ };
//objemizi serialize etmek için list türüne dönüştürüyoruz
List<Calisan> liste=new List<Calisan>(){cal1,cal2,cal3,cal4};
// şimdi de serialize objesi oluşturalım
System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer serilaze =
new System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer();
//listemizi serialize ederek string imizin içine atıyoruz
string convertedJson = serilaze.Serialize(liste);
// artık JSON formatına çevrilmiş objemizi stringimiz içerisinden okuyabiliriz
txtConverted.Text = convertedJson;
}
}

JSON, Callback ve YahooPipe Kullanarak RSS Okuyalım

admin | 17 September 2010 16:13

Çoğu web sitesi hala RSS kayıtlarını arka planda XML olarak tutyor. Yahoo Pipe’ları bize RSS/XML kaynaklarını JSON a dönüştürülmüş halde sunuyor. Bunun için aşağıdaki adrese istenilen sitenin sayfa url’sini ekleyip yolluyoruz.

http://pipes.yahoo.com/pipes/9oyONQzA2xGOkM4FqGIyXQ/run?&_render=JSON&_callback=piper&feed=

Yapacağımız işlem çok karışıkmış gibi gözükse de aslında bu işlemi yapmak için sadece iki adet kısa içerikli json function oluşturuyoruz.

Örnek uygulamamıza başlayalım;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”yahoopipe.aspx.cs” Inherits=”yahoopipe” %>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head runat=”server”>
<title></title>
<script type=”text/javascript” src=”http://ajax.microsoft.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2.min.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
function loadJSON(url) {
//kullanacağımız yahoo pipe adresini ekliyoruz
var yahooPipe = ‘http://pipes.yahoo.com/pipes/9oyONQzA2xGOkM4FqGIyXQ/run?&_render=JSON&_callback=processJSON&feed=’;
var headID = document.getElementsByTagName(“head”)[0];
var newScript = document.createElement(‘script’);
newScript.type = ‘text/javascript’;
newScript.src = yahooPipe + url;
headID.appendChild(newScript);
// newScript değerini headID’ nin alt elemanı olarak atadık
}
function processJSON(feed) {
// yahoo dan dönülen değeri feed ismi altında aldık
document.writeln(feed.value.title + ‘<BR>’);
// document . write kullanarak yazıcağımız değerleri html kodu içine alıyoruz
for (i = 0; i < feed.value.items.length; i++) {
document.write(“<a href=’” + feed.value.items[i].link + “‘>”);
document.writeln(feed.value.items[i].title + “</a><BR>”);
}
}
loadJSON(‘http://etravelideas.wordpress.com/feed/’);
// kullanmak istediğimiz adresi loadJSON fonksiyonuna gönderiyoruz bu değer yahooPipe a gönderilecek
</script>
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>
</div>
</form>
</body>
</html>

Örnek uygulamamızı çalıştırdığımız zaman asp sayfamız belirlediğimiz adresteki bilgileri yahoo Pipe ile json edilmiş olarak geri dönecek ilk url mizin içindeki ” render=JSON&_callback=processJSON= ” satırı geri dönülen değerin json formatında olacağını ve javascriptimize geri dönülen değeri processJSON fonksiyonuna yollamasını söylüyor.

JSON ile JavaScript de Object ve Array İşlemleri

admin | 17 September 2010 15:25

Java ile JSON object ve array oluşturmayı daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik . Şimdi de oluşturduğumuz obje ve array’ lerimize value ekleyip çıkarmaya bakıcaz

Öncelikle bir önceki yazıda bahsettiğimiz json2 dosyasını oluşturduğumuz web projesine ekleyelim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<script type=“text/javascript” src=”json2.js”></script>
<script type=“text/javascript” >
var continents = new Array(); // boş bir array tanımladık
continents.push(“Koray”); // push methodu ile Koray değerini ekliyoruz
continents.push(“Haluk”);
continents.push(“Osman”);
continents.push(“Çağrı”);
continents.push(“Aykut”);
continents.push(“SeyehatFikirleri”);
continents.push(“Burak”);
alert(“Arrayimizin içeriği “ + continents.toJSONString());
</script>

kodumuzu sayfamıza eklediğimiz zaman , Array içne eklenen value ları uyarı şeklinde göreceğiz

Client Kısmında Web Servis, AJAX, ASP.NET, LinQ ve Json Kullanarak Telerik RadGrid’e Data Bind Etmek

admin | 17 September 2010 15:25

Normal koşullarda gridimize bağladığımız sql tablomuzun hızı ve server üzerine yıkacağı işi pek önemsemeyiz ama bu durum tablomuz ve kullanıcı sayımız arttıkça sorun oluşturucaktır, hele ki tablonuzda yaklaşık 1.500.000 kayıt varsa …

Hız, kullanım ve serverınızın işlem yoğunluğu açısından kolaylık sağlayacak örneğimize başlayalım.

Öncelikle Visual Studio ile bir Web projesi (behind code c#) açalım ve teleriğin bu iki ( Telerik.Charting.dll Telerik.Web.UI.dll ) dll’ ini bin klasörüne ekleyelim.

Şimdide database imizi projemize ekliyoruz.

JSON ile JavaScript’te Mesaj Oluşturmak

admin | 17 September 2010 15:03

Bu başlığımız altında Json kullanarak JavaScript’te mesaj oluşturacağız. Çoğu uygulamada karşımıza çıkıcak olan JSON objemizi string e dönüştürme problemini nasıl çözeceğimize de bakacağız.

Var sayalım objemizin ismi ” myJsonObject ” objemizi string haline dönüştürmek için myJsonObject.toString() ifadesinin bir işe yaramadığını biliyoruz.

Çözüm: JSON’un bize sunduğu basit bir .js dosyası ile bu dertten kurtuluyoruz. Yapmamız gereken json2.js dosyasını projemize ekleyerek uygun script tagını eklemek ve objemizi string e çevirmek için ” myJsonObject.toJSONString() ” methodunu kullanmak.

JSON İLE ASP.NET METHOD’LARINI KULLANMAK

admin | 15 September 2010 16:38

JSON’un ekstra bir işleme gerek duymadan datayı object olarak kullanbilmesi özelliğine bu başlık altında değineceğiz. JSON ile ASP.NET Web Method unu nasıl kullanacağımıza bakacağız örneğimizde, task managerda gördüğümüz programları Web Method ile çevirip JSON kullanarak listeleyeceğiz.

Visual Studio muzda bir web projesi açıyoruz ve IslemBilgisi adlı classımızı App_Code dosyası içerisine oluşturuyoruz.

IslemBilgisi.cs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
public class IslemBilgisi
{
public string IslemAdi { get; set; }
public long SayfalanmisMemoryBuyuklugu { get; set; }
}

Flash’da shoot’em up tarzı oyun tasarım–2

admin | 13 September 2010 11:19

Oyunun 1.partı burdan

Oyunun tasarımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna ateş etme özelliği katacağımız için basit bir mermiçiziyoruz.

Insert>New Symbol ile bir movieclip oluşturuyoruz sonra içine basit bir yuvarlak ya da başka şekilde bir mermi çiziyoruz.

Daha sonra kütüphaneden oluşturduğumuz movieclip‘i seçiyoruz ve sağ tıklayıp linkage seçeneğine tıklıyoruz. Export for Actionscript seçeneğini seçili hale getiriyoruz ve indetifier olarak mermi yazıyoruz.
Sonra kod yazmaya devam ediyoruz.

c#’ta String’teki Html Tag’ları Silme

admin | 09 September 2010 15:19

Bazı durumlarda database’e kaydederken herhangi bir WYSIWYG Editor’den gelen yazıyı sadece text olarak kaydetmemiz gerekebilir. Böyle durumlarda string’ten bütün html taglarını kaldırabilmemiz için kullanabileceğimiz fonksiyon;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
public string HtmlTemizle(string text)
{
return Regex.Replace(text, @”<(.|\n)*?>”, string.Empty);
}
// Kullanımı ise;
string strHtml = HtmlTemizle("<br/><a>Ali Ata Bak.</a>");
Response.Write(strHtml);
// Sonuç : Ali Ata Bak.