bildirgec.org

partitioning hakkında tüm yazılar

SQL Server Table Partitioning

absconder | 23 November 2009 12:38

Table Partitioning’in ana amacı görece büyük bir tablo içerisinde yer alan verilerin belirli bir kritere göre ayrı ayrı fiziksel alanlarda saklanarak verilere erişim hızını ve disk kapasitesini optimum kullanmak, ölçeklenebilir ve daha kolay bakımı sağlanabilir kılmaktır.

Böyle bir yapıda kurmak isediğimiz bir tablodaki verilerin belli bir tarihten eski olanlarını bir partitionda, bu tarihten yeni kayıtları da farklı bir partitionda tutmak isteyebiliriz. Sık kullandığımız veriler elbetteki daha yakın tarihteki veriler olacaktır.

Mysql Table Partition

tayfurboler | 06 April 2009 12:14

Mysql Table Partition

Büyük bir tabloyu herhangi bir kolondaki değerlere göre parçalara bölmeye table partition denir.
Table parititon da datalar fiziksel olarak farklı dosyalarda tutulur.Hatta farklı disklerde tutma
sanşımız da vardır.Bu özelliği Mysql 5.1 versiyonu ile kazanmıştır.

1
SHOW VARIABLES LIKE ‘%partition%’;