bildirgec.org

ilerleme hakkında tüm yazılar

Ekonomik Olarak İlerleme İştahı

reddear | 05 November 2010 18:47

İnsanlığın toplumsal ihtiyaçlarını gideren kolektif hizmetlerden piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ekonomide herkes yararlanabilmektedir. Toplumsal hizmetlerin salt sosyal hizmet kategorisinde olanlarından her vatandaş fiyat ödemeden, piyasaya/pazara girmeden faydalanabilmektedir. İnsanın doğası gereği gereksinimleri olan bir varlık olduğunu, bu varlığın çeşitli gereksemeleri tatmin için uğraştığını belirteyim… Gereksinimlerden zorunlu olanlar kesinlikle karşılanması gerekirken, zorunlu olmayanlar ise insanın zevklerine ve tercihlerine göre değişmektedir. İnsanların ferdi gereksemelerini gideren ferdi mal ve hizmetler insanı ne kadar mutlu eder? Daha fazlasını ister mi? Açıkçası, yaşamı kolaylaştıran ferdi gereksemeleri gideren ferdi mal ve hizmetlere insanların ulaşmaya çalıştığı bir gerçektir. Ferdi mal ve hizmetler için tasarruf yaptığı, birikim oluşturduğu ölçülebilen, gözle görülebilen gerçeklerdir… İnsanların ferdi isteklerini gideren bireysel mal ve hizmetler insanın gereksinmesini doyurduğunda insan diğer gereksinmelerin ve yeni gereksemeleri tatmin etmek için çaba sarf edecektir.

Sadece CSS İle Oluşturulmuş Animasyonlu İlerleme Çubuğu (Progress Bar)

pinkfloyd | 08 January 2009 19:17

Bu makalede sadece CSS kullanılarak oluşturulmuş bir ilerleme çubuğunun nasıl oluşturulabileceğini anlatmaya çalışacağım. Aslında hile çok basit. İhtiyacımız olanlar 3 element, bir kapsayıcı (container) ve 2 içiçe geçmiş element.

demo | indir

Konsept
Kapsayıcının arkaplanına güzel görünümlü bir resim yerleştirip kapsayıcının sabit yüksekliğini ve genişliğini belirteceğiz. İlk astımız (SPAN) ilerleme çubuğu görevini üstlenecek. İkinci astımızı (EM) ise ilerleme çubuğunun üzerine mutlak (absolute) konumlandıracağız ve onu sola doğru kaydırarak istediğimiz seviyeye çekeceğiz. EM, kapsayıcı ile aynı arkaplana sahip, bu sayede ilerleme çubuğunun bir süre sonra durduğu izlenimini vermiş olacağız.

Hayat ve İlerleyiş

sudenayay | 27 October 2008 20:20

Hayat, bizim doğduğumuz ve öldüğümüz tarih arasındaki süreçtir. Daha başka bir ifadeyle, hayatı yaşarız. Dikkat ederseniz hayat sanki tiyatro sahnesine benziyor. Oyuncular gelir, oyununu oynar,sonra ayrılır.Hayatta mutlu olmayı herkes ister. Çünkü mutluluk,benim fikrimce başarıyı, başarı da ilerlemeyi getirir. Mutlu olan insan hayatın her saniyesini yaşayan insandır. Mutlu olan insan nefes alan insandır.

Kaset Diye Bir Şey Vardı

semazem | 15 March 2007 19:06

Ne oldu bu kasetlere.

Önceleri “teyp” sonraları “video” cihazlarıyla hayatımıza girmişlerdi. Gerçi şimdiki neslin hayatına denk gelmemiş de olabilirler, tam kestiremiyorum.

İnternette dolanırken denk geldiğim bir “ev hali” fotoğrafını incelerken, kütüphaneye dizilmiş kasetleri görünce aklıma geldi benimkiler.

Video kasetle ilgili bir kolleksiyon girişimim olmamışsa da ortalama bir kasetçiden daha fazla kasedim vardı o zamanlar. Çoğu yerli olmakla birlikte tonlarca kaset.