bildirgec.org

hammadde hakkında tüm yazılar

Ormancılığımız

akbelen79 | 07 March 2011 23:55

Orman denilince aklımıza hemen okulda öğrendiklerimiz gelir. Ağaç topluluklarının bulunduğu toplu mekanlar şeklinde bir anlatımla başlıyor. Günümüzde orman bu terimin yanında , başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik sahalarda hizmet sağlayan ürünü çeşitli ve sürekli olan ayrıca canlı , dinamik bir yapının adı.
En doğal kaynaklardan biridir orman . Ama diğerlerinden ayıran birçok özelliği var tabi. Üretim süresi diğer sektörlere göre daha uzun ve zahmetlidir. 20 yıldan 200 yıla kadar uzanan bir sürede yetişmekte ve verimli olmaktadır. Doğal kaynaklarımız içinde %27 oranında yer kaplar. Ülkemizde eskiden ısınma için kullanılan bu kaynak günümüzde insanların her türlü ahşap işlerinin bir numaralı hammaddesidir. Bu arada üretim çok düşük ve istifade oranımızda buna göre düşüktür. Ayrıca bu kaynağımız israflar ve bilinçsiz tüketim yönüyle tehdit altındadır. Yangınlar , halkımızın bilinçsizce ağaç kesimi,çevresel faktörler bu kaynağın heba olmasını gerektiriyor.

Hayvancılığımız

akbelen79 | 07 March 2011 22:54

Günümüzde Hayvancılık politikaları sayesinde Önemli kaynaklardan olan hayvancılık konusunda size bir kaç cümle yazı yazıyorum . Yeterli ve dengeli beslenme konusu sa en az bu konu kadar önemlidir. Bu açıdan bakıldığında hayvansal ürünler ve besinler, çok değerli konumdadır.
Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterlerden biri olmuştur hayvancılık.
Kişi başına düşen hayvansal ürün miktarı olarak ölçülüyor.
Hayvancılık sektörüne şöyle madde madde girelim isterseniz;

Madencilik

akbelen79 | 07 March 2011 22:08

Yeraltı kaynakları üzerinde bulunan milletin öz kaynaklarıdır. Devletlerin yapması gereken bu yeraltındaki zenginliğin çıkarılıp üzerindeki halkların istifadesine sunmaktır. Yalnız günümüzde bu durum Global güçler tarafından engellenmektedir. Kaynakları kendi tekellerine alıp , bu kaynakların bulunduğu ülke menfaatine kullanılmasını değil kendi amaçlarına hizmet etmesini sağlıyorlar.
Bu amaçları doğrultusunda iç politika’ya müdahale edip adeta o ülkenin ekonomik bağımsızlığını zedelerler. Bir ülkenin yeraltı zenginliği yabancı eller tarafından çıkarılıp ,hammadde olarak yine bunlar tarafından satılıyorsa sonuç olarak milletin yeraltı zenginliği yabancı ellere aktarılıyor demektir.
Çünkü bir çok ülke kendi bünyesinde çıkarılan hammadde ile üretilmiş maddeleri 100 kat daha pahalı geri almaktadır. Global güçler bu yeraltı kaynaklarının üretim ve çıkarılma haklarını satın alıp, çıkarıp işledikten sonra bu madene sahip olan ülkelere geri satmaktadır. düzen budur. Geçmişte Global güçler, yalnız hammadde için kaynağın bulunduğu ülkeye giderlerken , yeni dünya düzeninde artık hammaddeyi madenin kaynağı ile birlikte satın almış olup tekel oluşturmuşlardır.
Göz önüne alınması gereken bir diğer hususta; Şu an değeri olmayan bir bölge , teknoloji sayesinde ilerleyen teknikler sayesinde değerlenebiliyor. Bir diğer ifade ile bu günün çöpü , yarının serveti olabilir. Küresel güçler tarafından dünyada yürütülen politika ile yeraltı zenginliği olan ülkeler bunların farkına varmadan onlardan alınıp tekelleşerek , üretime geçmeleri ve çıkartılmasını engelleyerek emellerine şuan için ulaşıyorlar.

Nükleer Enerji hk

akbelen79 | 02 March 2011 16:05

Teknolojinin her geçen gün kendini yenilemesiyle, Dünyamızdaki enerji kaynakları tespit edilmiş ve değerlenmiştir. Bulunduğu yerler stratejik bölge statüsüne alınmış. Böylece Gelişmiş ülkeler kendilerine rakip olacak ülkeleri geride bırakmayı ve sömürgeciliği Başlatmışlardı.

Günümüzde gelişmiş ülkelerin çoğunda enerjilerinin tamamına yakını neredeyse bu enerji kaynağından sağlanıyor. Başta Fransa, Belçika, Tayvan gibi ülkeler enerjilerinin %50 ‘si bu enerji kaynaklarından karşılanıyor.
Günümüzde bu enerji kaynağına yönelen ülkelerin önü kapatılmaktadır. Çeşitli zararları olduğu gerekçe gösteren ülkelerin tamamında bu kaynak kullanılmaktadır. Bu kötüleme ve engelleme çabaları Gelişmiş olan ülkelerin elindeki imkanları gelişmekte olan ülkelerin eline geçmesini engellemek içindir. Ayrıca ispatlanmış bilgilere göre nükleer enerji sistemi diğer bütün enerji sistemleri arasında en az riskli olanıdır. Ülkemizde hammadde kaynağı ve bilim adamlarımız yeterli olduğu halde henüz bir santral yoktur.

TASARIM GÜCÜ…

| 14 November 2008 16:19

Öncelikle tasarım kelimesini incelersek; Tasarımbütünü ile öz türkçe olup, tasarı kökünden türeyerek tasarı-m olmuştur. Günümüzde moda olan “Dizayn” kelimesi ile eşdeğer anlamda.İngilizce de “design”, dilimizde “dizayn”…
SÖZLÜK ANLAMI: “Tasavvur, tasavvur etmek eyleminden; bir nesneyi veya olguyu değiştirmek, düzeltmek, şekil ve biçim vererek zihinde canlandırmak” anlamındadır.
Üretimde kullanılan anlamı: “Hammaddeleri işlenmişhale getirmek için yapılan eylemlerin ve bunlarıuygulamak için kullanılan araçların tümü.”

Tasarım denildiğinde ilk akla gelen ‘ mimari ve entüstri ‘dir. Oysa tasarım hayatımızın her konusunda etkili bir yer alır. Yani tasarım her yerde olabilir.
Teknolojik tasarımlar, mimari tasarımlar, endüstiriyel tasarımlar derken, sinema, radyo, televizyon, kitap, dergi, moda, takı, internet, web,ev, okul, işyeri, çevre vs..Kısaca tüm kullandığımız ürnler de ve yaşadığımız mekanlar da ve hatta doğa da bile tasarımın gücü konuşuyor…

Tasrımın doğuşu insanla başlar. Yaratıcılığın gerçek anlamı ile tasarımı ayırmak gerekir. Yaratıcılık, Tanrı’ya ait olup tasarım ise tamamen insan olgusudur…Bu olgu insan yaşantısının bir nevi
olmazsa olmazıdır.
Tüm icatlar önce zihinde tasarlanır, sonrasında
çizimlerle sunulur ve hammadelerle işlenir. Sonuçta
somut bir olgu çıkartılır…
Tasarım olgusu Psikoloji de bile kullanılır….
*Çoçuk yetiştirmeyi tasarlamak gibi
*Mutluluğumuzu tasarlamak gibi… *Başarılarımızı tasarlamak gibi… Kısacasıhayatımızı tasarlamak….
Tasarımın gücüne dönersek; tasarım gücü insan beynine bağlı olarak türer ve gelişir.
Her sektör de tasarımın gücü karşımıza çıkar. Teknolojide icatların ortaya çıkmasın da tasarım gücü gerekir. Tasarımsız bir icat düşünmek mümkün değil. Mimaride, en basit yapının bile tasarıma ihtiyacı var. Moda ve sanatın her dalındatasarım ve hatta güçlü tasarımlar gerekir….
Son olarak GÜÇLÜ TASARIMLAR kazanır…….

www.hammaddeler.com

neoturk | 29 May 2008 21:19

İşte internette doğrudan satış diye buna denir. Ham maddeler ayağınıza kadar geliyor. Güzel bir fikir ve başarılı olacağa da benziyor şu an birçok sektörün ham maddeleri stoklarında bulunuyor rekabet ortamı oluşup tüketiciye daha ucuz ulaşması için bu tarz sitelerin sayısının artmasını bekliyorum.
www.hammaddeler.com

toksik bilgisayar artıkları güvenli ürünlere dönüştürülecek

Banned | 13 May 2008 15:45

bilgisayarlar yeni çevresel sorunları da beraberinde getiriyor
bilgisayarlar yeni çevresel sorunları da beraberinde getiriyor

bir gün bilgisayar parçaları arabanız için yakıt olabilir. romanya ve türkiye‘deki araştırmacılar ortak bir çalışma ile bilgisayarlar için çevreyle dost ve verimli bir geri dönüşüm metodu buldular. bu metoda göre bilgisayar devre kartları; yakıt, plastik, kullanışlı tüketim malzemeleri vs… gibi ürünlerin hammaddesi olabilecek.