bildirgec.org

çevre hakkında tüm yazılar

klorofilli pil

konami | 13 December 2008 13:37

Dünyanın ilk klorofilli organik pili Tayvanlı profesör Chungpin Hovering Liao tarafından bulundu. Pil, herhangi bir sıvının içerisinde konduğunda 10 saniyeden itibaren enerji üretmeye başlıyor. Pil, normal bir pilin yarısı kadar enerji üretiyor. Ama güç üretme kapasitesi yine de iyi. Aynı zamanda pilin üretim maliyeti normal pilin beşte biri kadar ve çevreye zararlı değil.

İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ

guitarus | 12 December 2008 13:10

İnsanların yaşadıkları,çalıştıkları,dinlendikleri kısaca bir günlük zaman dilminin yaklaşık %90 ını geçirdikleri ortam ta kapalı yada yarım kapalı mekanlardır.Bulunduğumuz bu mekanların havasını ise yine kendi faaleyetlerimiz sonucu oluşturduğumuz gaz,toz ve organik buhar emisyonları ile kirletmekteyiz.Öyleki bazen bina içi hava kalitesi dış ortam hava kalitesi ile kıyaslanamayacak kadar kirli olabilmektedir.

Kapalı ortamlardaki hava kalitesini etki eden faaliyetlere;
-Isıtma ve soğutma sistemleri,
– Sigara içilmesi,
– Bina yapım ve izolasyon maddeleri,
– Aşırı kalabalık
– Mobilyalar ve döşeme maddeleri ve temizlik faaliyetleri,
– Kişisel bakım faaliyetleri
– Hobi ( lehim,tamirat,ilaçlama vb) faliyetleri,
– Elektrikli ve Elektronik ev aletlerinin çalıştırılmaları örnek olarak verilebilir.

Çevre Denetimi

guitarus | 05 December 2008 20:54

21 Kasım 2008 yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği, çevre denetimleri ile ilgili önemli değişiklikler getiriyor. İlgili yönetmelikte: “Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.” denilmektedir.
Sanayi kuruluşlarının çevre denetim birimleri kurması veya bu konuda lisanslı firmalardan hizmet alması şartlarını getiren Çevre Denetimi Yönetmeliği; Ek-1 de yer alan tesisler için 01.07.2010, Ek-2’de yer alan tesisler için ise 01.01.2011 tarihine kadar gerekli düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor.

Çevre ile ilgili alınacak izinler ve lisanslar

guitarus | 04 December 2008 12:23

Çevre ile ilgili alınacak izinler ve lisanslar konusunda hazırlanan ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ bu konuda son derece önemli değişiklikler getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan yönetmelik birçok kurumun görüş ve önerileri alınarak hazırlanıyor. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği taslağında; “yönetmeliğin amacı, çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için çevre izni ile atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesine ilişkin tesisleri kurmak için verilecek lisansın elektronik ortamda tek bir belge olarak verilmesine ilişkin idari usul ve esasları düzenlemektir.” denilmektedir.

Doğanın Kahramanları

todesengel | 02 December 2008 11:38

Onlar dünyanın savunucuları, onlar doğanın kahramanları, onlar ellerinden geldiğince yaşadığımız yeri olduğu haliyle, yaşanılır şekilde tutmak için savaşan insanlar.

İçlerinde siyasetçilerden iş adamlarına/kadınlarına, valilere, gönüllü çalışanlara, öğrencilere kadar geniş yelpazede insan var.

TIME dergisinin geleneksel olarak her sene yayınladığı yılın kahramanlarında bu sene dosya konusu doğa ve onu korumak için savaşan kahramanlar. İçlerinde siyasallardan ünlü kişilere, öğrencilerden işadamlarına/kadınlarına ve hatta günlük hayattan kişilerin bile bulunduğu liste 2007 yılında doğanın ve çevremizin korunması için çalışan insanları bize tanıtıyor.

Ampülleri Değiştirin

keremx | 01 December 2008 16:18

AMPÜLLERİ DEĞİŞTİRİN

Çocukken, ampül deyince aklımıza; saçı olmayanlar, gelirdi. Argo ve kaba, ancak çocukların çok hoşuna giden bir ifade tarzıdır bu.

http://www.birebir.net/goster.asp?d=ampul

“Ampülleri değiştirin”, başlığının konusu keller değil, bu maddeyi geçiyorum….

Ampül kavramı Ak partinin kuruluşundan sonra, tercih ettiği sembol sebebi ile muhalif söylemlerin de sembolü oldu. “Ampülü söndürmek”, “Ampülü değiştirmek” isimleri ile kitaplar yazıldığı gibi, ampül ile başlayan nice muhalif slogan üretildi.

“Marka Kent Bursa”

serversistemci | 28 November 2008 10:03

<aMarka Kent Bursa border=”0″ />
“Marka Kent Bursa”

Bursa BüyükŞehir Belediyesi’nden Bursa’yı tanıtan Yapılan yatırımlarını, projelerin detaylarını, Bursa’nın alt yapısının, çevresinin, tarihi miraslarının, ulaşımın, alt yapının, sosyal ve spor alanlarının da hakkında bilgiler bulabileceğiniz sitesi “Marka Kent Bursa”
ya bakmak için burdan buyurun.