bildirgec.org

beyan hakkında tüm yazılar

KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİ AÇISINDAN YAPMALARI GEREKENLER

Sule34 | 29 January 2009 12:02

Gayri Menkul Sermaye İradı
Gayri Menkul Sermaye İradı

Kişilerin sahip olduğu ve herhangi bir gelir elde etmek amacıyla başkasının kullanımına sunduğu her türlü bina, motorlu taşıtlar, haklar v.s. ait gelirler Gelir vergisi kanunu açısından ‘Gayrimenkul Sermaye İradı’ olarak adlandırılır ve bir takvim yılı boyunca kira geliri elde eden kişinin oturmakta olduğu yerin bağlı bulunduğu yer Vergi Dairesine 01-25 Mart tarihleri arasında beyan edilir ve 2 taksitte ödenir.