bildirgec.org

açlık sınırı hakkında tüm yazılar

Doğal Kaynaklarımız-Tarım

akbelen79 | 04 March 2011 18:00

Ülkeler için günümüzde en önemli kaynaklardan biridir Tarım. Ancak bu konuda da küresel güçlerin uyguladığı tarım politikaları nedeniyle, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dünya besin kaynaklarından çok az istifade etmektedir.
Hatta bazı ülkelerde açlık sınırı altında olan gelirler yüzünden insanlar ölmektedir. Hiç şüphesiz tarım, bir milletin besin ihtiyacını karşılaması için en stratejik sektördür.

Açlık sınırı 628 YTL

Siradanbiri | 28 August 2007 11:49

TÜRK-İŞ tarafından yirmi yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının sonucuna göre; Ağustos 2007 itibariyle, dört kişilik bir ailenin “mutfak” için yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) 627,65 YTL olurken, gıda yanısıra konut, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür gibi diğer zorunlu harcamaların karşılanabilmesi için eve girmesi gereken toplam tutar (yoksulluk sınırı) 2.044,47 YTL olarak hesaplandı.