İnsan tabiatı icabı, Kısa ve mutlu dönemleri haricinde kalan zamanlarda, daima ihtiraslarını ön plana çıkarmıştır. Bunun neticesinde toplumun bazı hükümran bölümleri refahı bulurken gerisi fakirliğin pençesine düşmüştür. İdare edenlerle , sefalet çekenler arasında yaşayan bir kısım topluluk ise yeteneklerini kullanıp pastadan pay almaktadır. Devletin kaderini oluşturan kısım orta gelir düzeyinde olan kısımdır.Toplumların kaderini belirleyen kralların ve başkanların olduğu devirlerde, ekonominin kuralı falan yoktu.Kurallar o zanman başta olan kralın huyuna, karakterine, ahlakına göre şekilleniyordu.Bu sebeplerden dolayı tarihte büyük devlet olmanın yolları;1-Adil paylaşım2-Adalet kavramının eşit olarak uygulanması3-Sağlam karakter sahibi yönetici olması4-Verilen emirlerin uygulanması5-Ve halk desteğiTabi eski krallıklardan bu şartları uzun süre yerine getiren devletler vardır.Roma İmparatorluğu: neredeyse( M.Ö. 476- M.S. 395 arası) 900 sene hükümOsmanlı imparatorluğu- (M.S.1299-1920 arası )620 sene hükümBu örneklerde yazdığımız devletler adaletleriyle ayakta durmuşlardır.Tabiki sadece bu devletler değil ama günümüzde de adil davranan devletler her zaman ayakta duran devletlerdir.Son yüzyılda global devletler kendi insanlarının refahı için , bütün dünyada işgallere girişmişler ve bütün dünyaya zulmü yaydılar.Dünyada insan yaşamı hiç bu kadar önemsiz olmamıştır. Global devletler bu işgal politikasıyla hem ekonomik olarak rahatlamak , hem de tükenmekte olan kaynaklarını tazelemek için yapmıştır.m.ergün